ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

V červnu 2017 vytvořila Nová síť kategorii ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI. Nové organizace mají dva roky na to, aby prozkoumaly obrysy spolupráce a seznámily se s příležitostmi, které nabízí síťování. Cílem kategorie je rozvoj členských organizací a projektů, které realizují.

Těšíme se na spolupráci s:

Farmstudio / Vysoká
Fyzický a mentální prostor živého umění a kultury situovaný v historickém zemědělském statku v obci Vysoká na Kokořínsku. Kromě vlastního programu poskytuje Farmstudio zázemí pro tvůrčí pobyty, sympozia, plenéry a kurzy zájemcům z oblasti výtvarného, hudebního a performativního umění. Nedílnou součástí projektu jsou aktivity v oblasti ochrany kulturního dědictví, ergoterapie a alternativního životního stylu.
Kontakt: Pavel Matela, info@farmstudio.cz, www.farmstudio.cz

Naplaveno / Stružinec v přírodním parku Jistebnická vrchovina
Spolek Naplaveno má za cíl podporovat kulturní dění na Jistebnicku. Organizuje divadelní představení, koncerty, semináře, oživuje tradice. Zdůrazňuje blízkost a dialog, spojuje místní obyvatele a lidi z měst. Poskytuje rezidenční prostor pro umělce. Naplaveno sídlí v malé vesničce Stružinec, kde chalupa, stodola s divadelním sálem, maringotka, dílna i hektar luk a krása okolní přírody nabízí možnost tvorby, odpočinku a vzdálení se od hluku měst.
Kontakt: Karolína Fendrychová, naplaveno@naplaveno.cz, www.naplaveno.cz

Velvareum / Velvary
Velvarské kulturně edukační centrum Velvareum vytváří edukační programy, které pracují především s místními kulturně uměleckými obsahy. Usiluje zároveň o propojování spolků a kulturních a vzdělávacích organizací ve městě Velvary. Velvareum úzce spolupracuje s vedením města a se spolky Natvrdlí, z. s. a Velvarská Kostka, z. s.
Kontakt: Kateřina Špičková, velvareum@velvary.cz, www.velvareum.wixsite.com/velvary

Spolek Zlínský Zvěřinec / Zlín
Zvěřinec je spolčení rodáků Zlínského kraje, kde také pořádá komunitně-kulturní akce a do budoucna plánuje vznik kulturní instituce jako centra pro setkávání, rozvoj, vzdělávání i uměleckou seberealizaci místních obyvatel.
Kontakt: Jan Tomšů, spolekzverinec@gmail.com, www.zverine.cz

Tančírna v Račím údolí / Javorník
Tančírna je secesní stavba ukrývající se v lesích Račího údolí nacházející se v oblasti Rychlebských hor. Jedná se o kulturní instituci, která pořádá koncerty, vernisáže a výstavy, workshopy, přednášky, autorská čtení, divadla, rezidenční pobyty, výuky tance ve spolupráci se slovenskou taneční školou Dansovia nebo Swing Busters, Swing Hills, atd. Tančírna spolupracuje na přípravě a realizaci mezinárodního filmového festivalu Blacksphere a českoněmeckého site-specific festivalu V centru/Im Zentrum. Propojujeme českou a polskou uměleckou, ale i širokou veřejnost. Pro rok 2022 jsou přizváni na kulturní scéně úspěšní a oceňovaní umělci z České republiky, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Itálie, Německa, Portugalska, Anglie, Bosny a Hercegoviny.
Kontakt: Zdeněk Jurčík, jurcikzdenek@seznam.cz, www.tancirna.rychleby.cz

Sladovna / Písek
Sladovna je největší galerií pro děti a jejich dospělé v České republice. Hlavní dramaturgickou osou je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se opíráme o to, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je hra a prožitek. V rekonstruované části budovy bývalé sladovny najdou návštěvníci v prostorách o celkové rozloze 4500 m2 5 stálých výstav a několik sezónních dočasných výstav, které vznikají v rámci mezioborové spolupráce nejrůznějších umělců a institucí. Ve Sladovně je i Balzám Café – kavárna, aromabar, koncerty. Sladovna také pořádá městský festival pro rodiny s dětmi, který v květnu rozžívá písecké ulice a účastníkům nabízí zapojení se do příprav i samotného průběhu. Organizace působí nejen v ČR, ale i v Evropě.
Kontakt: Adam Langer, adam.langer@sladovna.cz, www.sladovna.cz

Městská kulturní zařízení Jeseník / Jeseník
Městská kulturní zařízení Jeseník jsou příspěvkovou organizací – spojenými kulturními ocelárnami města Jeseník (divadlo, galerie, knihovna, kino, letní kino), která se snaží vystoupit z mainstreamové šedi. Hledáme cesty, jak přinášet do regionu kvalitní kulturu a umění a držíme se hesla „centrum je tam, kde si ho uděláš”, které je zároveň motem uměleckého festivalu V centru/Im zentrum, na kterém se podílíme.
Pořádáme akce pro širokou veřejnost, ale také umělecké festivaly nebo mezinárodní klavírní soutěž, edukační programy a mnoho dalšího.
Kontakt: www.mkzjes.cz, informace@mkzjes.cz

Městské kulturní středisko Vodňany / Vodňany
Městské kulturní středisko Vodňany je příspěvková organizace města. Sídlí v kulturním domě v parku Zeyerovy sady nedaleko městského centra. Disponuje kukátkovým sálem s 350 místy k sezení. Sál slouží primárně jako kino, mohou se zde konat ale i hudební a divadelní představení. Součástí objektu je kavárna, která slouží jako komorní scéna. V zadním traktu budovy je zkušebna, učebna a ubytovací kapacity pro 8 osob. Pod záštitou MěKS Vodňany působí neformální spolky jako loutkové divadlo Pimprlata, ochotnický divadelní soubor Divadlo pod plachtou, Klub vojenské historie. MěKS je realizátorem nebo partnerem tradičních kulturně společenských akcí ve městě, spolupracuje s organizacemi nebo institucemi ve městě a okolí:
Kontakt: Michala Piskačová, reditelka@meksvodnany.cz, www.meksvodnany.cz
Český kulturní network Nová síť