O Nové síti

Spojujeme lidi a organizace tak, aby tvorba a živé umění byly organickou součástí běžného života. Podporou kreativity a svobodného jednání se podílíme na rozvoji současného umění i občanské společnosti v regionech ČR i v zahraničí.

Nová síť – umění, vzdělávání, networking, arts advokacie

Nová síť působí jako samostatný spolek od roku 2004. Poskytuje bezplatné konzultace (produkce, granty, finance), poradenství v oblasti problematiky neziskových organizací a mediátorství, například při jednáních na městských zastupitelstvech či změnách grantové politiky, věnuje se rovněž couchingu neziskových organizací, kulturních akcí i jednotlivců ap.

Nová síť je pořadatelem festivalu nového divadla Malá inventura – letos již 16. ročníku přehlídky nového divadla v Praze a dále v Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích a Opavě. Každé dva roky se v rámci festivalu udělují ceny Česká divadelní DNA za mimořádný rozvoj, přínos a podporu nového divadla. Jako leader a hlavní iniciátor projektu Development of New Art (DNA) se dvakrát stala úspěšným evropským žadatelem v programu Kultura EU.

Nová síť soustavně podporuje uvádění nového divadla v regionech ČR a současně zastřešuje úzce spolupracující síť regionálních organizací. Nová síť je jedinou organizací svého druhu v České republice, která usiluje o networking, tedy síťování regionálních kulturních center a následnou cirkulaci projektů nejen v rámci funkčního networku.

Systematicky se věnuje vzdělávání, v současné době zejména v programu ART GATE behind the scene. Dotované workshopy pro veřejnost v oblastech osvojení technických dovedností a plánování kulturních akcí.

Za čtrnáct let své činnosti podpořila Nová síť více než 150 projektů – inscenací, kterým zprostředkovala 700 repríz v regionech ČR a zahraniční, vytvořila podmínky pro 6 desítek uměleckých rezidencí, spolupracovala se stovkami umělců, umělkyň a tvůrčích skupin v oblasti Performing arts, je v úzkém kontaktu s více než 60 organizacemi kulturního zaměření v ČR a zahraničí a 15 pražskými produkčními domy. Realizovala 7 mezinárodních projektů, vydala 2 publikace (Autor Motor Animátor, Divadlo po rekonstrukci) a uspořádala na 30 veřejných diskusí a 1 mezinárodní konferenci na téma animace kultury. Zrealizovala rovněž 19. a 20. ročník udílení cen Nadace Via za filantropii - Via Bona.

KE STAŽENÍ / Nová síť 2008 - 2014
ARCHIV / Nová síť 2008 - 2014


Podpořili nás