ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

FUJARÉ

Fujaré je tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednotka, která vznikla a od roku 2016 působí jako aktivní kulturní „kypřič“ v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. Spolek pořádá přesahové divadelní, hudební i filmové pořady, divadelní zájezdy, workshopy, hudební festival, přednášky a debaty, intervence ve veřejném prostoru, happeningy, historický a kulturní výzkum. Fujaré hledá, číhá a jde naproti. Fujaré se zajímá o svět, zajímejte se s náma.

Místo: Rožnov pod Radhoštěm i za humnama.

Akce: Celoroční přesahové cykly Divadelní, Hudební a Filmové fujaré. V letech 2017–2021 jsme pořádali hudební festival lidského hlasu Hlasy (v roce 2022 má tvůrčí přestávku).

Prostory: Fujaré spolupracuje s různými prostory ve městě; především se sálem v Brillovce, s galerií 3. Etáž a s městskou knihovnou; rádi se pohybujeme i v exteriérech a veřejném prostoru.

Možnosti: Fujaré rádo koprodukuje a konzultuje kulturní, vzdělávací i jiné projekty vzešlé z aktivní občanské společnosti a otevřených institucí.

Kontakt: Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, fujare@fujare.cz, www.fujare.cz