VE SPOJENÍ

VE SPOJENÍ

V roce 2021 vznikla nová kategorie VE SPOJENÍ. Její součástí jsou organizace, ale i jednotlivé osobnosti, které s Novou sítí dlouhodobě spolupracují. Cílem kategorie je využívání vzájemných kontaktů a sdílení zkušeností.

Šárka Zahálková, členka spolku Offcity z. s. a kurátorka městské galerie GAMPA, která je společně s Divadlem 29 součástí pardubického Centra pro otevřenou kulturu. Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru.

Martina Erbsová, ředitelka Centra uměleckých aktivit, příspěvková organizace, které podporuje především neprofesionální umělce a kreativní veřejnost v Královéhradeckém kraji. Založila a několik let působila jako ředitelka královéhradecké kulturní neziskovky kontrapunkt, z. ú., která je dlouholetým členem Nové sítě.

Jan Kunze, ředitel Centra současného umění EPO1, kurátor galerie výtvarného umění v UFFO, člen Akademie populární hudby (Ceny Anděl) a redakční rady knižního nakladatelství Perplex. Jan Kunze působil jako tajemník oborové organizace Vize tance a 10 let jako dramaturg Opavské kulturní organizace p. o., která byla do roku 2020 součástí Českého kulturního networku Nová síť.

Zdeňka Morávková, umělkyně a pedagožka, předsedkyně spolku Světakraj, který se podílí na rozvoji kultury a komunitních projektů v oblasti Rychlebských hor. Po obnově budovy Tančírny v Račím údolí v roce 2015 ji vedla a etablovala jako kulturní instituci. Byla ředitelkou české sekce festivalu V centru / Im zentrum zaměřeného na současné výtvarné umění, hudbu, divadlo a literaturu.

Adam Hruška, dramaturg a produkční Brány Jihlavy p. o., hlavní technik festivalu Fun Fatale, zakládající člen a trenér Akrobatu a divadelní fotograf. Je aktivní v odborných komisích MK ČR se zaměřením na tanec a pohyb. Přes deset let působil v DIODu, několik let na pozici vedoucího produkce. DIOD je partnerským členem Českého kulturního networku Nová síť.

Naplaveno / Stružinec v přírodním parku Jistebnická vrchovina
Spolek Naplaveno má za cíl podporovat kulturní dění na Jistebnicku. Organizuje divadelní představení, koncerty, semináře, oživuje tradice. Zdůrazňuje blízkost a dialog, spojuje místní obyvatele a lidi z měst. Poskytuje rezidenční prostor pro umělce. Naplaveno sídlí v malé vesničce Stružinec, kde chalupa, stodola s divadelním sálem, maringotka, dílna i hektar luk a krása okolní přírody nabízí možnost tvorby, odpočinku a vzdálení se od hluku měst.
Kontakt: Karolína Fendrychová, naplaveno@naplaveno.cz, www.naplaveno.cz

AvantgArt / Vratislavice nad Nisou
Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích nad Nisou. AvantgArt zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016. Cílem spolku je chránit tento významný monument Libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění. Spolek u věže také postavil veřejnou Dílnu Zauhlovačky s Re-use centrem, ve které pořádá nejen kurzy renovace nábytku, ale i tématicky zaměřené workshopy.
Kontakt: Jitka Jakubičková, avantgart@email.cz, www.zauhlovacka.cz

Kulturní Plantáž Blatná / Blatná
Pěstuje kulturu ve městě růží, realizuje projekty v oblasti živého umění s nadregionálním i celostátním přesahem, oživuje a kultivuje veřejný prostor. Strukturu Kulturní Plantáže tvoří také muzeum, knihovna, kino, komunitní centrum a infocentrum.
Kontakt: Broňa Winklerová, winklerova@plantaz-blatna.cz, www.plantaz-blatna.cz

Industra STAGE / Brno
Industra je zavedená kulturní a kreativní fabrika. Propojuje výtvarné umění (výstavní prostory, ateliéry), performance a divadlo, kreativní hub (makerspace a ateliéry pro umělecké, designerské i technické obory) a výběrovou kavárnu. V oblasti živého umění produkuje a koprodukuje divadelní představení činoherního, alternativního, pohybového i nonverbálního divadla a zajišťuje rezidence pro jednotlivce i umělecké skupiny.
Kontakt: stage@industra.space, www.industra.space

Kulturní služby města Moravská Třebová / Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová jsou příspěvkovou organizací města. Zajišťují provoz městského muzea, zámku, kultury i městského kina. Hledáme cesty, jak za pomoci kvalitní kulturní produkce vytvářet smysluplné prostředí pro komunitu, která v něm vyrůstá, přejímá odpovědnost, zapojuje se, vytváří si vazby k městu. Naším cílem je kultivovat a oživovat naše město. Chceme být živou a pulzující organizací reagující na aktuální dění.
Kontakt: Marie Blažková, reditel@ksmt.cz, www.ksmt.cz

Městská kulturní zařízení Jeseník / Jeseník
Městská kulturní zařízení Jeseník jsou příspěvkovou organizací – spojenými kulturními ocelárnami města Jeseník (divadlo, galerie, knihovna, kino, letní kino), která se snaží vystoupit z mainstreamové šedi. Hledáme cesty, jak přinášet do regionu kvalitní kulturu a umění a držíme se hesla „centrum je tam, kde si ho uděláš”, které je zároveň motem uměleckého festivalu V centru/Im zentrum, na kterém se podílíme. Pořádáme akce pro širokou veřejnost, ale také umělecké festivaly nebo mezinárodní klavírní soutěž, edukační programy a mnoho dalšího.
Kontakt: informace@mkzjes.cz, www.mkzjes.cz

Divadelní festival Kutná Hora / Kutná Hora
Divadelní festival Kutná Hora (DFKH) je zaměřen na prezentaci nezávislého divadla v mezinárodním rozměru s důrazem na současná aktuální témata. Hlavní program sestává z vybraných nových produkcí české nezávislé scény a také z prezentace scény evropské. Každý rok speciálně pro DFKH vzniká autorská inscenace připravená tvůrci nastupující generace, tradicí festivalu je dramaturgická linie loutkového a objektového divadla pro dospělého diváka a veřejně přístupný program pro rodiny s dětmi. Program je doplněn o koncerty, instalace a další doprovodné aktivity. Důležitou součástí DFKH je jeho pracovní rozměr, díky kterému festival nabízí možnosti nových spoluprací v českém a mezinárodním měřítku, věnuje se advokacii nezávislého sektoru a rozšiřuje povědomí o neziskové sféře skrze setkání s veřejností ve formě tematických diskusí.
Kontakt: Tomáš Sosna – produkce festivalu, tomas@divadlox10.cz, www.divadlox10.cz/kutna-hora

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov / Broumov
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov vzniklo v roce 2013. Svými kulturními, vzdělávacími a komunitními aktivitami oživuje národní kulturní památku – broumovský klášter, ve kterém sídlí. Pod hlavičkou Maiwaldovy akademie vytváří mezioborové environmentální a umělecké vzdělávací programy pro děti i dospělé, inspirující k dalšímu poznávání. Pořádá celoroční multižánrový program – koncerty ArtCafé, výstavy v Galerii Dům a Dětské galerii Lapidárium, literární rezidence českých i zahraničních autorů v Literárním domku, diskusní konferenci Broumovské diskuse, vědecké přednášky ScienceCafé, autorská divadelní představení, Univerzitu třetího věku, meditační setkání, regionální trhy i Burčákobraní.
Kontakt: www.klasterbroumov.cz/cs/vzdelavaci-a-kulturni-centrum

Klub kultury Napajedla / Napajedla
Napajedelská kultura využívá potenciálu malého města a zároveň překračuje jeho hranice. Děláme kulturu, která má obsah, myšlenku, hloubku. Dáváme důraz na aktuální umění. Reflektujeme tvorbu v hudbě, výtvarném umění a kinematografii. Udržujeme tradice a nebráníme se současným přístupům v kultuře. Tvoříme síť napříč kulturou, městem, umělci a veřejností. Podněcujeme a oživujeme veřejný prostor. Spolutvoříme prostor pro sdílení emocí a zážitků. Naše koncepce a skladba programu v Klubu kultury Napajedla (koncerty, výstavy, přednášky, autorská čtení i promítání filmů se speciálními hosty) dokazuje, že i na malém městě je možné přinášet kvalitní kulturní obsah pro Napajedla a okolí. Věříme v autorskou dramaturgii s kvalitním obsahem. Snažíme se o různorodost a poctivý přístup k přípravě akcí.
Kontakt: klub.kultury@napajedla.cz, www.kknapajedla.cz
Český kulturní network Nová síť