PRAHA

NOVÁ SÍŤ

Nová síť je zakládající organizací stejnojmenného kulturního networku, který od roku 2004 sdružuje organizace napříč regiony ČR. V pruběhu 15 let se tato síť rozrostla na dvě desítky členů a v tuto chvíli se dělí do tří skupin dle formy a intenzity
vzájemné spolupráce:

• PARTNEŘI NETWORKU / kontinuální spolupráce v plném rozsahu společných aktivit
• ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI / hledání možností vzájemné spolupráce, roční období před vlastním navázáním
partnerství
• JSME V KONTAKTU / spolupráce v omezeném rozsahu společných aktivit

Akce: Realizujeme čtyři stěžejní projekty: Český kulturní network Nová síť - projekt regionální spolupráce, Malá inventura (Praha, Jičín, Opava, České Budějovice ad.) – festival nového divadla a jeho Ozvěny v ČR i v zahraničí, Nová krev na scéně - program na podporu nejmladších umělců, ART GATE behind the scenes - program vzdělávání v oblasti technických dovedností.

Místo: Nová síť je od svého počátku spojena s městskou částí Praha 7, v posledních letech sídlí v samém středu meandru řeky Vltavy v pražských Holešovicích.

Možnosti: Činnost spolku Nová síť stojí na čtyrech základních pilířích: networking (budování infrastruktury pro kulturní projekty neziskového typu), kulturní advokacie (snaha o získání respektu k této oblasti umění; mediátorství; udílení cen „Česká divadelní DNA“ za rozvoj, přínos a podporu nového divadla), vzdělávání (tvůrčí rezidenční pobyty pro umělce, poskytování konzultací a poradenství; veřejné prezentace, semináře, porádání diskuzí a workshopu), umění (podpora a profesionalizace umělců; zajištění administrativního, produkčního, organizačního a finančního zázemí, k dispozici zkušebna pro kulturní a divadelní projekty).

Kontakt: Nová síť z.s., Osadní 26, 170 00 Praha 7, novasit@novasit.cz, www.novasit.cz