PRAHA

NOVÁ SÍŤ

Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Nová síť je od roku 2004 správcem Českého kulturního networku Nová síť, který sdružuje více než 30 organizací napříč regiony České republiky.

Vzájemná spolupráce v networku se dělí do tří skupin:

• PARTNEŘI NETWORKU

• ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

• VE SPOJENÍ

Místo: Od svého počátku, roku 2004, je Nová síť spojena s městskou částí Praha 7 a sídlí v samém středu meandru řeky Vltavy v pražských Holešovicích.

Akce: Nová síť realizuje pět hlavních projektů: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ – projekt regionální spolupráce; MALÁ INVENTURA – festival nového divadla v Praze, Jičíně, Jihlavě, České Budějovicích, Karlových Varech, Kuksu a nově v Rožnově pod Radhoštěm; CULTURE GET-TOGETHER – konference o spolupráci v kultuře; ART-IN-RES – program na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů; NOVÁ KREV NA SCÉNĚ – program na podporu mladých a začínajících umělkyň a umělců.

Možnosti: Nová síť také celoročně poskytuje kulturní a informační servis pro profesionálky a profesionály z oboru, podporuje jejich vlastní aktivity formou vzdělávání, posilování zázemí nebo reprízování. Dále se věnuje kulturní advokacii zejména v oblasti živého umění a pořádá veřejné semináře.

Kontakt: Nová síť z. s., Komunardů 558/28, 170 00 Praha 7, terezalacmanova@novasit.cz, www.novasit.cz