VE SPOJENÍ

VE SPOJENÍ

V roce 2021 vznikla nová kategorie VE SPOJENÍ. Její součástí jsou organizace, ale i jednotlivé osobnosti, které s Novou sítí dlouhodobě spolupracují. Cílem kategorie je využívání vzájemných kontaktů a sdílení zkušeností.

Šárka Zahálková, členka spolku Offcity z. s. a kurátorka městské galerie GAMPA, která je společně s Divadlem 29 součástí pardubického Centra pro otevřenou kulturu. Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru.

Martina Erbsová, ředitelka Centra uměleckých aktivit, příspěvková organizace, které podporuje především neprofesionální umělce a kreativní veřejnost v Královéhradeckém kraji. Založila a několik let působila jako ředitelka královéhradecké kulturní neziskovky kontrapunkt, z. ú., která je dlouholetým členem Nové sítě.

Jan Kunze, ředitel Centra současného umění EPO1, kurátor galerie výtvarného umění v UFFO, tajemník oborové organizace Vize tance, člen Akademie populární hudby (Ceny Anděl) a redakční rady knižního nakladatelství Perplex. Jan Kunze 10 let působil jako dramaturg Opavské kulturní organizace p. o., která byla do roku 2020 součástí Českého kulturního networku Nová síť.

AvantgArt / Vratislavice nad Nisou
Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích nad Nisou. AvantgArt zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016. Cílem spolku je chránit tento významný monument Libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění. Spolek u věže také postavil veřejnou Dílnu Zauhlovačky s Re-use centrem, ve které pořádá nejen kurzy renovace nábytku, ale i tématicky zaměřené workshopy.
Kontakt: Jitka Jakubičková, avantgart@email.cz, www.zauhlovacka.cz

Kulturní Plantáž Blatná / Blatná
Pěstuje kulturu ve městě růží, realizuje projekty v oblasti živého umění s nadregionálním i celostátním přesahem, oživuje a kultivuje veřejný prostor. Strukturu Kulturní Plantáže tvoří také muzeum, knihovna, kino, komunitní centrum a infocentrum.
Kontakt: Broňa Winklerová, winklerova@plantaz-blatna.cz, www.plantaz-blatna.cz

MOVE Ostrava / Ostrava
Cílem MOVE Ostrava je podporovat a kultivovat scénu současného tance, cirkusu a pohybového divadla v Ostravě ale i v dalších regionech a podporovat tak decentralizaci českého tance. V rámci celoroční dramaturgie se zaměřuje na oslovení běžného diváka stejně jako na rozvoj odborné veřejnosti a profesionálů. Dalšími nástroji rozvoje jsou rezidence, vlastní tvorba, produkce a workshopy. Všechny činnosti se propojují v podobě festivalu MOVE Fest, který organizace připravuje pro Ostravu, Košice a Valašské Meziříčí.
MOVE vznikl v roce 2014 jako projekt Kulturního cesta Cooltour a od roku 2022 na tuto činnost navazuje jako samostatný spolek MOVE Ostrava, z. s.
Kontakt: Jana Ryšlavá, jsem@moveostrava.cz, www.moveostrava.cz, www.movefest.cz

Industra STAGE / Brno
Industra je zavedená kulturní a kreativní fabrika. Propojuje výtvarné umění (výstavní prostory, ateliéry), performance a divadlo, kreativní hub (makerspace a ateliéry pro umělecké, designerské i technické obory) a výběrovou kavárnu. V oblasti živého umění produkuje a koprodukuje divadelní představení činoherního, alternativního, pohybového i nonverbálního divadla a zajišťuje rezidence pro jednotlivce i umělecké skupiny.
Kontakt: stage@industra.space, www.industra.space

Kulturní služby města Moravská Třebová / Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová jsou příspěvkovou organizací města. Zajišťují provoz městského muzea, zámku, kultury i městského kina. Hledáme cesty, jak za pomoci kvalitní kulturní produkce vytvářet smysluplné prostředí pro komunitu, která v něm vyrůstá, přejímá odpovědnost, zapojuje se, vytváří si vazby k městu. Naším cílem je kultivovat a oživovat naše město. Chceme být živou a pulzující organizací reagující na aktuální dění.
Kontakt: Marie Blažková, reditel@ksmt.cz, www.ksmt.cz

X10 Kutná Hora a Divadelní festival Kutná Hora / Kutná Hora
Divadlo X10 od roku 2020 provozuje v Kutné Hoře celoroční kulturní aktivity. V rámci projektu X10 Kutná Hora se věnuje živému umění a jeho nadregionálním a mezinárodním přesahům. Zaměřuje se na propojování lidí skrze různé obory a motivuje tak nejen mladé začínající umělce. Dochází zde také k výměně zkušeností kulturních aktérů z celé republiky, kterým umožňuje prezentovat svoji tvorbu. Skrze spolupráci s místními skupinami iniciuje propojování komunit a podporuje aktivní občanství. Divadlo X10 tak navázalo na svou mimopražskou činnost spojenou s mezinárodním Divadelním festivalem Kutná Hora (DFKH), který je pod jeho vedením od roku 2018. DFKH je jedinou přehlídkou nezávislého divadla a dalších odvětví živého umění ve Středočeském kraji. Festival funguje zároveň jako pracovní platforma pro neziskový sektor v evropském kontextu. Součástí obou projektů jsou rezidence spojené s možností následné prezentace.
Kontakt: Radka Zahradníková – kurátorka X10 Kutná Hora radka@divadlox10.cz, Ewa Zembok – kurátorka DFKH ewa@divadlox10.cz, www.divadlox10.cz/cs/kutna-hora
Český kulturní network Nová síť