ČESKÉ BUDĚJOVICE

KREDANCE

Kredance je nezisková organizace působící v Českých Budějovicích od roku 2010. Podporuje a rozvíjí živé umění na profesionální i amatérské úrovni v Jihočeském kraji. Rozšiřuje povědomí široké veřejnosti o současném tanci, pohybovém divadle, novém divadle i novém cirkusu a vytváří přátelské prostředí pro setkávání performerů a příznivců živého umění.

Místo: Hlavním působištěm jsou České Budějovice (divadelní i veřejný prostor) a Jihočeský kraj, nicméně činnost Kredance je v rámci některých projektů i mezinárodní.

Akce: Do jihočeské metropole přiváží nové divadlo, současný tanec, pohybové divadlo a nový cirkus. Umělcům výše zmíněných žánrů poskytuje rezidenční pobyty a organizuje pohybové kurzy a workshopy pro dospělé. Kredance má také svou taneční skupinu Kredance company, se kterou vytváří vlastní pohybové projekty. Na mezinárodní úrovni vytvořil projekt Performance Exchange a spolupracuje s Freistadtským festivalem Theaterzeit. Každoročně uvádí dramaturgii festivalů Malá inventura v regionech a Tanec Praha. V projektu Neboj a pojď! organizuje workshopy pro znevýhodněné děti z dětských domovů a pořádá také akce komunitního rázu, jako jsou koncerty, bleší a farmářské trhy, sousedské slavnosti Zažít město jinak, přednášky, filmové večery aj.

Prostory: Většinu své produkce směřuje do kulturního domu VÝMĚNÍK1 v Českých Budějovicích. Prostor slouží pro prezentaci divadelních představení, rezidenční pobyty umělců, pohybové kurzy a workshopy a jiné. Výměník se nachází na sídlišti Šumava.

Možnosti: Prostor pro uměleckou rezidenci v oboru performing arts, prezentace projektů na profesionální úrovni v jihočeském regionu, partnerství v rámci zajímavých projektů.

Kontakt: Kredance z. s., Klavíkova 1563/1, České Budějovice 370 04, drenceni@kredance.cz, www.kredance.cz, Výměník1, J. Opletala 842, České Budějovice 370 05