HRADEC KRÁLOVÉ

KONTRAPUNKT

Kontrapunkt usiluje o zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi, podporu kreativních lidí a přípravu předních kulturních festivalů v Hradci Králové.

Místo: Hradec Králové a jeho veřejný prostor.

Akce: Regiony – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové (jeho open air část do roku 2020 známá pod názvem Open Air Program Hradec Králové) – nesoutěžní divadelní přehlídka převážně nezávislých souborů a hudebních produkcí, která se koná na dvaceti otevřených scénách v historickém centru města. Jazz jde městem / Jazz Goes to Town – prestižní hudební festival s tradicí, který pravidelně v říjnových dnech přináší do hudebních sálů i na méně posluchačsky obvyklá místa jazz ve všech jeho podobách.

Prostory: Organizace nedisponuje vlastními prostory. Pro pořádání kulturních akcí využívá komerčních i nekomerčních pronájmů a veřejných prostor města Hradce Králové.

Možnosti: Prezentace nezávislých divadelních souborů, výtvarných i multimediálních performancí a hudebních produkcí v rámci festivalů mezinárodního divadelního festivalu Hradec Králové – Regiony a mezinárodního jazzového festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town. Možnost produkční spolupráce na obou projektech.

Kontakt: kontrapunkt, z. ú., třída Karla IV. 714/5, 500 02 Hradec Králové, info@kontrapunkt.cz, www.kontrapunkt.cz