LUHAČOVICE

LUHOVANÝ VINCENT

Luhovaný Vincent je spolek pořádající stejnojmenný multižánrový festival v prostředí lázeňského města Luhačovice a festival pro lázně 21. století. Cílem festivalu je obohacení kulturního života Luhačovic skrze svěží hudbu, film, divadlo, literaturu a výtvarné umění. Zaměřuje se na žánrové fúze a přesahy uměleckých druhů a žánrů. Luhovaný Vincent revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města; rozvíjí a zkoumá lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívá k aktualizaci této kulturní tradice.

Místo: Organizace pořádá své aktivity v lázeňském areálu a prostorách městských a lázeňských institucí.

Akce: Třídenní festival Luhovaný Vincent na počátku letních prázdnin a drobné kulturní akce. Hlavním zájmem pořadatelů jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru. Prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

Prostory: Organizace bez vlastních prostor.

Možnosti: Prostor pro přípravu, realizaci a prezentaci divadelních, výtvarných, literárních, hudebních a multimediálních projektů. Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí.

Kontakt: Luhovaný Vincent, z.s. A. Slavíčka 267, Luhačovice 763 26, magdalena@luhovanyvincent.cz

www.luhovanyvincent.cz