KUKS

THEATRUM KUKS

Theatrum Kuks pořádá stejnojmenný multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění v kulisách kukského areálu a okolí. Navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu s cílem vrátit do kulturní památky Kuks živé umění. Od roku 2020 provozuje Galerii loutek s unikátní sbírkou 50 marionet Jiřího Nachlingera inspirovaných Braunovými sochami. Během Letní loutkové sezony uvádí loutková představení hostujících umělců. Poskytuje rezidence a nabízí umělecké workshopy. Svými aktivitami stimuluje mezioborová setkávání a iniciuje zájem o baroko s přesahy do současného umění. Theatrum Kuks je součástí platformy #novebaroko.

Místo: Kuks a okolí.

Akce: Multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění THEATRUM KUKS, audiowalk Theatrum mundi Kuks v Galerii loutek, Letní loutková sezona.

Prostory: Kuks – interiéry i exteriéry lázeňského i hospitálního břehu Labe, Galerie loutek v Comoedienhausu, Rentzovo muzeum barokního tisku.

Možnosti: Theatrum Kuks poskytuje příležitost umělcům všech žánrů a oborů vystoupit v programu festivalu nebo Letní loutkové sezony, zúčastnit se workshopů, přihlásit se na rezidence a inspirovat se v místě s jedinečným geniem loci.

Kontakt: Theatrum Kuks z. s., č. p. 29, 544 01 Stanovice, katerina@theatrum-kuks.cz, www.theatrum-kuks.cz