KARLOVY VARY

VZBUĎME VARY

VZBUĎME VARY je spolek, který od roku 2015 budí tvůrčí var na Karlovarsku, podporuje odvahu ke kreativitě a uměleckému experimentu. Nemá k dispozici vlastní prostory, což vnímá jako omezení a zároveň jako dramaturgickou výzvu. Oživuje Karlovarsko živým uměním a vytváří prostor pro vnímání současných uměleckých žánrů: nové divadlo, současný tanec, menšinové hudební žánry, site-specific performance. Otevírá dialog o aktuálních tématech veřejného prostoru, umění a kultury. Snaží se posilovat vnímavý vztah k místům a jejich paměti a podporovat možnosti otevřené mezilidské komunikace.

Místo: Lázeňská zóna a další místa Karlových Varů a Karlovarska (Ostrov, Jáchymov).

Akce: Multižánrové site-specific akce ve veřejném prostoru a v krajině, dílny pro veřejnost, veřejné diskuse a think-tanky, Esence místa – dlouhodobý umělecký průzkum.

Prostory: K realizaci dramaturgie spolek využívá lázeňskou zónu Karlových Varů, další místa ve veřejném prostoru i sály zdejších organizací.

Možnosti: Spolek nabízí prostor pro prezentaci divadelních, tanečních, výtvarných, literárních či hudebních projektů i spolupráci (koprodukce, moderace, facilitace) při konání veřejných diskusí či projektů spjatých s tématem umění, města, podporou komunity a kulturně-společenského aktivismu.

Kontakt: VZBUĎME VARY, z. s., náměstí Emy Destinové 171/9, Karlovy Vary, 360 01, tereza@offcity.cz, www.vzbudmevary.cz