ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SE.S.TA

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů. Od roku 1999 realizuje řadu aktivit nejen pro profesionály, ale i pro široké publikum a děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci zapojovat se do mezinárodního kontextu, otevírat mezioborovou spolupráci a diskuse. SE.S.TA umělcům nabízí celé spektrum projektů, jejichž společným jmenovatelem je setkávání: s jinými obory, s jinými způsoby uvažování a tvorby, s jinými kulturami. K přínosu dalšího vzdělávání SE.S.TA se hlásí řada choreografů české taneční scény a také tanečníků-interpretů, kteří i díky SE.S.TA našli uplatnění v zahraničních angažmá.

Místo: Praha a Zámek Žďár nad Sázavou

Akce: Akce: Rezidence pro choreografy s koučinkem, Tanec v galerii, KoresponDance at Work, Pedagogický seminář, Interdisciplinární inkubátor, Choreografické fórum a Klub čtení tance, Škola tančí, mezinárodní festival KoresponDance, Rezidenční program na Zámku Žďár, produkce a koprodukce představení a komunitních projektů.

Prostory: Vnitřní i venkovní prostory Zámku Žďár jsou vhodné jak pro přípravu, tak prezentaci projektů nejen v oblasti současného tance. Zámek mj. disponuje ubytovací kapacitou a dalším zázemím (zasedací místnosti apod.).

Možnosti: Široké spektrum dalšího rozvoje v oblasti současného tance navazující na jednotlivé projekty.

Kontakt: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z. s., Václavkova 20, 160 00 Praha 6, eva.dryjova@se-s-ta.cz, www.se-s-ta.cz