JIČÍN

VALDŠTEJNSKÉ IMAGINÁRIUM

Valdštejnské imaginárium usiluje o oživení historické stavby Valdštejnské lodžie projektem nazvaným Kulturní imaginárium, který se zaměřuje na živé umění, alternativní kulturu, netradiční rodinné akce a site-specific projekty. Tento neobvyklý koncept vychází ze skutečnosti, že stavba Valdštejnské lodžie nebyla nikdy dokončena. Skutečnost, že Valdštejnův projekt zůstal v mnoha aspektech nenaplněným snem, je velkou inspirací stávajícímu týmu sdruženému kolem památky. Ten vytváří již několik let z tohoto mimořádně působivého místa kulturně-komunitní centrum, které se stává zároveň nezávislou kreativní platformou města. Je inspirativním místem pro širokou škálu umělecké činnosti.

Místo: Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka s velkolepou terasou, přilehlým dvorem a rozsáhlým parkem v blízkosti města Jičína. Areál nechal vystavět vévoda Albrecht z Valdštejna jako součást komponované barokní krajiny.

Akce: Projekt KULTURNÍ IMAGINÁRIUM se krom pořádání koncertů, představení, přednášek, projekcí a workshopů, zaměřuje na autorské akce. Využívá unikátní prostory a nezaměnitelnou atmosféru historické stavby a pracuje s imaginací diváků. Např. v projektu Netradiční oživování tradic je snahou přiblížit nekonvenčním způsobem tradice a vytvářet živou kulturu ohleduplně vůči památce a historii. V rámci tohoto projektu probíhají pravidelně akce: ČARODĚNÍ – magický den pro celou rodinu, SLAVNOST STROMŮ – rodinná akce v rámci mezinárodního dne stromů, DIVOVÁNOCE – netradiční adventní akce s neobvykle pojatým živým betlémem, atd. a s Novou sítí každoročně pořádá festival nového divadla MALÁ INVENTURA JIČÍN.

Prostory: Hlavním prostorem pro pořádání venkovních akcí v budově Lodžie je zastřešená terasa (26 × 9 m) a pro menší koncerty a představení je využívána oktogonální místnost OKTOGON (8 × 6,5 m). V budovách v Čestném dvoře se nachází kavárna CAFÉ LOGGIE (6 × 6 m), v níž probíhají komorní koncerty, čtení a výstavy, a v roce 2022 vznikne ve východním křídle multifunkční sál THEATRON (6 × 11 m) s vysouvací elevací. Součástí prostoru je i foyer, zázemí pro umělce a sklad pro techniku.

Možnosti: Valdštejnská lodžie je inspirativním místem pro širokou škálu umělecké činnosti. Její vzdálenější poloha od centra města je výhodou pro systematickou tvůrčí práci, umělecké rezidence, realizaci netradičních a site-specific projektů.

Kontakt: Valdštejnské imaginárium, z. ú., Valdštejnská lodžie, 506 01 Jičín – Sedličky 4, info@valdstejnskalodzie.cz, www.valdstejnskalodzie.cz