ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

V červnu 2017 vytvořila Nová síť kategorii ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI. Nové organizace mají dva roky na to, aby prozkoumaly obrysy spolupráce a seznámily se s příležitostmi, které nabízí síťování. Cílem kategorie je rozvoj členských organizací a projektů, které realizují.

Těšíme se na spolupráci s:

Velvareum / Velvary
Velvarské kulturně edukační centrum Velvareum vytváří edukační programy, které pracují především s místními kulturně uměleckými obsahy. Usiluje zároveň o propojování spolků a kulturních a vzdělávacích organizací ve městě Velvary. Velvareum úzce spolupracuje s vedením města a se spolky Natvrdlí, z. s. a Velvarská Kostka, z. s.
Kontakt: Kateřina Špičková, velvareum@velvary.cz, www.velvareum.wixsite.com/velvary

Spolek Zlínský Zvěřinec / Zlín
Zvěřinec je spolčení rodáků Zlínského kraje, kde také pořádá komunitně-kulturní akce a do budoucna plánuje vznik kulturní instituce jako centra pro setkávání, rozvoj, vzdělávání i uměleckou seberealizaci místních obyvatel.
Kontakt: Jan Tomšů, spolekzverinec@gmail.com, www.zverine.cz

Tančírna v Račím údolí / Javorník
Tančírna je secesní stavba ukrývající se v lesích Račího údolí nacházející se v oblasti Rychlebských hor. Jedná se o kulturní instituci, která pořádá koncerty, vernisáže a výstavy, workshopy, přednášky, autorská čtení, divadla, rezidenční pobyty, výuky tance ve spolupráci se slovenskou taneční školou Dansovia nebo Swing Busters, Swing Hills, atd. Tančírna spolupracuje na přípravě a realizaci mezinárodního filmového festivalu Blacksphere a českoněmeckého site-specific festivalu V centru/Im Zentrum. Propojujeme českou a polskou uměleckou, ale i širokou veřejnost. Pro rok 2022 jsou přizváni na kulturní scéně úspěšní a oceňovaní umělci z České republiky, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Itálie, Německa, Portugalska, Anglie, Bosny a Hercegoviny.
Kontakt: Zdeněk Jurčík, jurcikzdenek@seznam.cz, www.tancirna.rychleby.cz

Městské kulturní středisko Vodňany / Vodňany
Městské kulturní středisko Vodňany je příspěvková organizace města. Sídlí v kulturním domě v parku Zeyerovy sady nedaleko městského centra. Disponuje kukátkovým sálem s 350 místy k sezení. Sál slouží primárně jako kino, mohou se zde konat ale i hudební a divadelní představení. Součástí objektu je kavárna, která slouží jako komorní scéna. V zadním traktu budovy je zkušebna, učebna a ubytovací kapacity pro 8 osob. Pod záštitou MěKS Vodňany působí neformální spolky jako loutkové divadlo Pimprlata, ochotnický divadelní soubor Divadlo pod plachtou, Klub vojenské historie. MěKS je realizátorem nebo partnerem tradičních kulturně společenských akcí ve městě, spolupracuje s organizacemi nebo institucemi ve městě a okolí:
Kontakt: Michala Piskačová, reditelka@meksvodnany.cz, www.meksvodnany.cz

Kulturák / Chvalčov a okolí
Podhostýnská kulturní družina. V létě pečuje o provoz letního kina na louce za dědinou a s kinem kočuje i po okolí, přes rok se stará o pravidelný přísun Dobrého divadla dětem, pořádá autorská čtení, koncerty, na konci května Sušil happening – výšlap na Hostýn v doprovodu lidových muzik. Spolek finančně, materiálně a morálně podporuje obec, více místních firem a vytrvale crowdfundující skupina fanoušků z iniciativy Kutura za pade.
Kontakt: Pavel Kubaník, pavelkubanik@seznam.cz, www.kulturak.org
Český kulturní network Nová síť