KARLOVY VARY

VZBUĎME VARY

Vzbuďme Vary je spolek, který budí od roku 2015 karlovarskou kulturu z letargie a podporuje odvahu ke kreativitě a aktivismu ve zdejším kulturním prostoru. Nemá k dispozici vlastní prostory, což vnímá jako omezení a zároveň jako dramaturgickou výzvu. Oživuje město živým uměním a vytváří prostor pro vnímání současných uměleckých žánrů: nové divadlo, současný tanec, menšinové hudební žánry, site–specific performance. Otevírá dialog o aktuálních tématech veřejného prostoru, umění a kultury ve městě. Usiluje o dlouhodobou a koncepční podporu současného umění v Karlových Varech.

Místo: Lázeňská zóna a další místa Karlových Varů i Karlovarska.

Akce: Multižánrový site–specific festival Vzbuďme Vary, umělecké akce ve veřejném prostoru, dílny pro veřejnost, veřejné diskuse a think–tanky.

Prostory: K realizaci dramaturgie spolek využívá lázeňskou zónu, další místa ve veřejném prostoru i sály zdejších organizací.

Možnosti: Spolek nabízí prostor pro prezentaci divadelních, tanečních, výtvarných, literárních či hudebních projektů i spolupráci (koprodukce, moderace, facilitace) při konání veřejných diskusí či projektů spjatých s tématem umění, města, podporou komunity a kulturně–společenského aktivismu.

Kontakt: Vzbuďme Vary, z.s., náměstí Emy Destinové 171/9, Karlovy Vary, 360 01,
tereza@offcity.cz, www.vzbudmevary.cz