PLZEŇ

MOVING STATION

Moving Station je svébytná alternativní plzeňská scéna pro současné divadlo, tanec a mezioborové umělecké experimenty, která již od roku 2000 hostí umělce z celého světa. Inspirativní místo v působivě revitalizované kulturní památce. Kompletní rekonstrukce v roce 2015 otevřela prostor pro rozšiřování základny spolupracujících umělců, podporu nových talentů formou uměleckých rezidencí a rozvíjení nové formy dialogu s diváky. Provozovatelem Moving Station je Johan - centrum pro současné umění a vzdělávání.

Místo: Moving Station je otevřený komunikační prostor nacházející se v bývalé odjezdové budově na nádraží Plzeň – Jižní Předměstí.

Akce: Páteří programu Moving Station je prezentace současné nezávislé tvorby v oblasti tzv. performing arts včetně nového cirkusu. Svůj prostor tu má také výtvarné umění, hudba a film. Vznikají zde též projekty uměleckého vzdělávání a dramatické výchovy. Johan produkuje vlastní divadelní představení, přehlídky, festivaly, výstavy. Svými projekty se snaží zvyšovat zájem veřejnosti o dění ve světě, o místo, v němž žijeme. Angažují se v bezpředsudkové výchově, osobnostním a sociálním rozvoji dětí, mládeže i dospělých.

Prostory: Čtyřmi hlavními prostory uvnitř Moving Station jsou – velký multifunkční sál o rozměrech 20 x 10 x 6m s kapacitou 110 sedících diváků, se scénou 10 x 9m, malý konferenční a výstavní sál s kapacitou 80 osob, stylová nádražní kavárna s kapacitou 50 osob a prostorná vstupní secesní hala v původní podobě z roku 1904 pro až 60 osob. Ve všech prostorech je možné postavit mobilní elevaci nebo jeviště.

Možnosti: Moving Station Station je tvůrčím prostorem pro přípravu a prezentaci divadelních, tanečních, výtvarných, hudebních a multimediálních projektů. Je stagionou i místem pro vznik nových děl, které umožňuje umělecké rezidence a workshopy. Stala se současně zkušebnou i otevřeným ateliérem pro mladé tvůrce z domova i zahraničí.

Kontakt: Moving Station, Koperníkova 56, 301 00 Plzeň,
info@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz