O Nové síti

Nová síť podporuje živé umění a spolupráci v kultuře. Jako otevřená kulturní organizace propojuje regiony ČR s Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi veřejnou správou a jednotlivými aktéry kulturního života, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.

--
NOVÁ SÍŤ / podpora živého umění a spolupráce v kultuře

Dobře fungující společnost se vyznačuje rozvinutou občanskou společností a otevřeným přístupem ke kulturnímu sektoru. Úspěch nelze měřit pouze ekonomickým růstem či tolerancí práv a svobod jednotlivců a skupin, ale i rozvinutou oblastí kulturního života. Zvláště podpora "živého umění" a uznání jeho významu napříč společenským spektrem je lakmusovým papírkem, který umožňuje označit danou zemi jako více či méně vyspělou.

Nová síť usiluje o podporu živého umění a otevřené kultury formou systematického koncepčního rozvoje, který zároveň prakticky ověřuje a naplňuje realizací jednotlivých kulturních aktivit. V České republice neexistuje obdobná organizace, která spojuje podporu lokální kultury v regionech s děním v Praze a na mezinárodní scéně.

Otevřená organizační struktura Nové sítě umožňuje reagovat na aktuální situaci v kultuře, zohledňovat požadavky ze strany umělecké, odborné i laické veřejnosti a zapojovat je do širší sítě institucionálního fungování organizací na komunální, celorepublikové i mezinárodní úrovni. Tato operativní schopnost se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníků Nové sítě.

Nová síťzaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Poskytuje zázemí a podporu pro plánování a rozvoj jednotlivých aktivit, koncepcí i komplexních projektů. Nabízí služby v oblasti mediátorství a advokacie jednotlivců i celých organizací. Zajišťuje a realizuje projekty, které kultivují českou metropoli i jednotlivé regiony ČR. A zejména spojuje a zhodnocuje spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi v ČR i zahraničí.

--
NOVÁ SÍŤ / regiony – metropole – zahraničí

NOVÁ SÍŤ AKTUÁLNĚ V REGIONECH ČR:

Český kulturní network Nová síť: Česká republika má vysoce rozvinutou infrastrukturu kulturních center. Jednou z priorit Nové sítě z.s. je vhodnou správou kulturního networku umožňovat rozvoj více než 25 organizací, které tento network napříč ČR sdružuje. Zvláštní důraz klademe na podporu začínajících organizací a jednotlivců, kteří usilují o úspěšné fungování ve své lokalitě. Ať již jde o divadlo, veřejnou iniciativu nebo snahu o oživení kulturní či průmyslové památky.

Festival Malá inventura Jičín, Jihlava, České Budějovice a Karlovy Vary: festival nového divadla je alternativou k většinovým zájezdovým produkcím, uvádí divadla, která fungují v duchu autorské tvorby, experimentují, reagují na aktuální společenské tendence a rozvíjejí vlastní divadelní estetiku. Formát festivalu zároveň umožňuje, aby se tento přesahující potenciál potkal s podmínkami v konkrétním městě. Tuto skutečnost garantují dramaturgové jednotlivých center, kteří zevrubně znají situaci ve svém městě. V rámci tohoto formátu probíhají rovněž diskuse, které řeší problémy nejen na lokální úrovni.

Nová krev na scéně: Podporou umění formou programu pro nejmladší umělce a čerstvé absolventy uměleckých škol se zabývá program Nová krev na scéně. Mladí umělci takto získávají příležitost zviditelnit se na české divadelní scéně a dostat se do hledáčku profesionálů v Praze i regionálních partnerů Českého kulturního networku Nová síť.

Konzultace a koučinky v regionech: konzultace v oblasti grantových výzev a žádostí, financování a produkce, které probíhají výjezdem do jednotlivých míst České republiky.

Mediátorství a Arts advokacie: v posledních letech se Nová síť zaměřila na aktivity spojené s rozvojem, obhajobou a zprostředkováním kulturní politiky, jak ve formě obecnějších otázek fungování kultury v ČR, tak konkrétních podob mediace těchto podmínek na lokální úrovni. V řadě měst se stala zprostředkovatelem mezi lokálními iniciativami a správou měst a obcí.

Tvůrčí a manažerské rezidence: jsou prostředkem, jak umožnit prostřednictvím mobility umělců i dalších kulturních profesionálů diverzifikovat kulturní produkci v ČR. Forma uměleckých rezidencí je účinným nástrojem podpory kreativity v ČR. Rezidence realizujeme ve spolupráci s Českým kulturním networkem Nová síť. Rozmanitost umělecké výměny by nebylo možné uskutečnit bez rozvinuté infrastruktury kulturních domů a institucí, které fungují napříč příspěvkovým a nezávislým kulturním sektorem.

Nová síť informuje – kulturní blog: Informovanost o stavu a situaci, stejně jako možnost zprostředkovat problematiku regionálních organizací je klíčovým faktorem možného rozvoje. V posledních dvou letech Nová síť z.s. iniciovala a publikovala více než 20 rozhovorů s členy Českého kulturního networku v internetovém magazínu Divadelních novin. Rozhovory tak slouží čtenářům zejména v oblasti odborného publika udržovat aktuální povědomí o dění v regionech.

Ceny Česká divadelní DNA: propojení Českého kulturního networku s oblastí kultury na celorepublikové úrovni využívá rovněž projekt Ceny Česká divadelní DNA. Nejvýraznější divadelní počiny mají každé dva roky příležitost získat cenu za rozvoj a podpory živé kultury v ČR. Ceny se udělujeme již od roku 2012.

NOVÁ SÍŤ AKTUÁLNĚ V PRAZE:

Festival Malá inventura: nabízí přehlídku vybraných představení domovských scén v Praze, nezávislých etablovaných i nadějných mladých umělců, je místem pro mezinárodní networking a navazování nových spoluprací, workshopy, symposia a diskuze zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Finální program reprezentuje nejvýraznější počiny uplynulého roku. Desítky českých projektů mohly být dále prezentovány díky cílenému zaměření na networking a udržování vztahu se strategickými partnery v ČR i zahraničí.

Konzultace a koučinky jednotlivců i kulturních organizací v Praze: celoročně se na nás obracejí desítky zájemců o konzultaci v oblasti grantových výzev a žádostí, financování a produkce či networkingových příležitostí. Z tohoto důvodu vznikl program bezplatných konzultací s možným přesahem do dlouhodobějšího koučinku. Každoročně uspokojíme více než stovku žadatelů o pravidelnou čtvrteční konzultaci.

Studio 26: vzniklo jako dotované místo pro přípravu a zkoušení projektů umělců a uměleckých skupin sídlících zejména v Praze. Studio 26 funguje jako konferenční místo, prostor pro konzultace, koučinky a workshopy přednostně poskytované subjektům z neziskového sektoru.

Produkční služby: Nová síť zajišťuje vybraným subjektům jednotlivé produkční služby i akce na klíč. Například organizace posledních tří ročníků Ceny Via Bona Nadace Via.


NOVÁ SÍŤ AKTUÁLNĚ V ZAHRANIČÍ:

PRALIN - komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem: Nová síť ve spolupráci s německou organizací LAFT Performing Arts Programm vyvinula unikátní program kulturní výměny mezi performing arts scénou v Praze a Berlíně. Cílem programu je vzájemné obohacení kultury v obou městech na úrovni vývoje nových modelů fungování kulturního života i jeho personálního zajištění.

IETM - mezinárodní network pro současné performativní umění: Nová síť je členem mezinárodní sítě IETM, která sdružuje více než 450 organizací a jednotlivců, kteří působí v oblasti současného performing arts po celém světě. Mezinárodní síť IETM zastupuje širokou, ale v poměru k ostatním segmentům kultury ne zcela dostatečně zastoupenou oblast současného performing arts s přesahy do divadla, tance, cirkusu, interdisciplinární live art forem i nových médií.

Visegrádské rezidence: Nová síť je garantem a koordinátorem Visegrádských rezidencí pro Českou republiku. V rámci tohoto programu dostane každý rok více než desítka projektů příležitost realizovat rezidenční pobyt v partnerské zemi. Díky skvělé úrovni české divadelní infrastruktury je každý rok více než polovina rezidenčních pobytů realizována na území České republiky.

Spolupráce s Českými centry: Nová síť se také významně podílí na spolupráci s Českými centry, která přinesla desítky výjezdů českých divadel a umělců v dalších uměleckých oborech do zahraničí. Zejména jde o Česká centra v Londýně, Budapešti, Tel Avivu,…

Development of New Art: Pět let byla Nová síť lídrem evropského projektu Development of New Art, ve kterém bylo zapojeno šest evropských zemí. V rámci tohoto projektu byly uvedeny dvě mezinárodní premiéry v oblasti nového divadla a realizována řada uměleckých výměn a hostování souborů.

Evropský networking: Díky Evropskému networku DNA a spolupráci s Českými centry v Evropě a networkingu hostů v rámci festivalu Malá inventura Nová síť z.s. navázala spolupráci s desítkami dalších organizací zabývajících se živým uměním ve světě. Mezinárodní spolupráce funguje i opačným směrem, tedy zástupci Nové sítě z.s. se pravidelně účastní mezinárodních festivalů zejména na Evropském kontinentě, kde prezentují zejména festival Malá inventura a Český kulturní network Nová síť.

KE STAŽENÍ
ARCHIV / Nová síť 2008 - 2014

Podpořili nás

Ministerstvo kulturyHlavní město PrahaArt District 7Státní fond kultury
IETMInstitut umění - Divadelní ústavVisegrad fundČesko-německý fond budoucnosti
Norské fondyGoethe institut


Produktový partner


Kolibřík energieEnergie Nové sítě