PÍSEK

SLADOVNA

Sladovna je největší galerií pro děti a jejich dospělé v České republice. Hlavní dramaturgickou osou je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se opíráme o to, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je hra a prožitek. V rekonstruované části budovy bývalé sladovny najdou návštěvníci v prostorách o celkové rozloze 4500 m2 5 stálých výstav a několik sezónních dočasných výstav, které vznikají v rámci mezioborové spolupráce nejrůznějších umělců a institucí. Ve Sladovně je i Balzám Café – kavárna, aromabar, koncerty. Sladovna také pořádá městský festival pro rodiny s dětmi, který v květnu rozžívá písecké ulice a účastníkům nabízí zapojení se do příprav i samotného průběhu. Organizace působí nejen v ČR, ale i v Evropě.

Kontakt: Adam Langer, adam.langer@sladovna.cz, www.sladovna.cz