LUHAČOVICE

LUHOVANÝ VINCENT

Luhovaný Vincent je spolek, který pořádá stejnojmenný multižánrový festival. Spolek má ambici stát se kulturní platformou pro lázně 21. století. Cílem festivalu je obohacení kulturního života Luhačovic skrze svěží hudbu, film, divadlo, zvuk, literaturu a výtvarné umění. Zaměřuje se na žánrové fúze a přesahy uměleckých druhů a žánrů. Luhovaný Vincent revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města; rozvíjí a zkoumá lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívá k aktualizaci této kulturní tradice. Spolek stojí také za projektem Zvuková mapa Luhačovic, což je průvodce, jež vykresluje Luhačovice ve formátu autorských dramatizovaných rozhlasových her (spuštěn v roce 2019).

Místo: Luhačovice – organizace pořádá své aktivity v lázeňském areálu a prostorách města i lázní.

Akce: Třídenní festival Luhovaný Vincent na počátku letních prázdnin a drobné kulturní akce. Hlavním zájmem pořadatelů jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru. Prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

Prostory: Organizace bez vlastních prostor.

Možnosti: Prostor pro přípravu, realizaci a prezentaci divadelních, výtvarných, literárních, zvukových, hudebních a multimediálních projektů.

Kontakt: Luhovaný Vincent, z. s., A. Slavíčka 267, Luhačovice 763 26, magdalena@luhovanyvincent.cz, www.luhovanyvincent.cz