LUHAČOVICE

LUHOVANÝ VINCENT

Luhovaný Vincent je spolek, který pořádá stejnojmenný multižánrový festival a stojí za projektem Zvuková mapa Luhačovic, což je průvodce, jež vykresluje Luhačovice ve formátu autorských dramatizovaných rozhlasových her (spuštěn v roce 2019). Spolek má ambici stát se kulturní platformou pro lázně 21. století. Zaměřuje se na žánrové fúze a přesahy uměleckých druhů a žánrů. Luhovaný Vincent revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města; rozvíjí a zkoumá lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívá k aktualizaci této kulturní tradice.

Místo: Organizace pořádá své aktivity v lázeňském areálu a prostorách městských a lázeňských institucí.

Akce: Třídenní festival Luhovaný Vincent na počátku letních prázdnin a drobné kulturní akce. Hlavním zájmem pořadatelů jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru. Prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

Prostory: Organizace bez vlastních prostor.

Možnosti: Prostor pro přípravu, realizaci a prezentaci divadelních, výtvarných, literárních, hudebních a multimediálních projektů. Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí.

Kontakt: Luhovaný Vincent, z.s. A. Slavíčka 267, Luhačovice 763 26, magdalena@luhovanyvincent.cz

www.luhovanyvincent.cz