BRNO

CO.LABS - ZÓNA NEZÁVISLÉHO UMĚNÍ

CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jež aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. Vznikla v říjnu 2021 jako reakce na uzavřenost systému zřizovaných repertoárových divadel v Brně. Primárním cílem je podpora profesionálních tvůrců a tvůrkyň z oblasti performing arts a dalších uměleckých oblastí. CO.LABS podporuje studenty a studentky, čerstvé absolventy a absolventky i etablované umělce a umělkyně. Zóna nezávislého umění CO.LABS je tvořena skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dynamické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem, ve kterém je prolínání uměleckých druhů, žánrů, forem a názorů nutností. Snaží se o aktivní propojení a sjednocení profesionální nezávislé divadelní sféry v Brně.

Místo: CO.LABS sídlí v budově Sokolského stadionu v centru města Brna.

Akce: CO.LABS v průběhu roku organizuje velké množství rezidenčních pobytů pro tvůrce a tvůrkyně z různých oblastí živého umění, projekt Otevřené rezidence na podporu lokální tvorby, workshopy vedené českými i mezinárodními odborníky, dále také vytváří program pro rezidenční skupiny. Vedle vlastní progresivní a angažované dramaturgie zaměřené na autorské projekty z oblasti nové činohry, fyzického divadla a hraničních divadelních forem, slouží též jako platforma pro nezávislé subjekty i jednotlivce bez stálého prostoru k prezentaci jejich tvorby.

Prostory: CO.LABS disponuje pěti hlavními prostory. K dispozici je Velký sál (scéna 11 × 7,3 m, kapacita 250 diváků); Malý sál (prostor o velikosti d14 × š7,8 × v4,95 m, černá dřevěná podlaha, sound systém, k dispozici herecká šatna, WC, sprcha, divadelní light systém, výborná akustika); Workshopový sál (prostor o velikosti d12 × š4,4 × v4,35 m, taneční měkčený povrch – dřevěný rošt, mirelonová pěna 5 mm, měkčený černý baletizol, sound systém, zázemí s kuchyňkou, WC, sprcha, denní světlo); Činoherní zkušebna (prostor o velikosti d6,8 × š6,35 × v2,8 m, baletizolová podlaha, black box – bez oken, kompletní dřevěné akustické obložení, klavír, sound systém, WC, sprcha) a v neposlední řadě Cowork Social Space – prostor v srdci budovy se samoobslužnou kavárnou vybaven pracovními stoly a židlemi určen k práci na PC, pracovním schůzkám či networku.

Možnosti: CO.LABS je kreativním prostorem vhodným pro přípravu a realizaci projektů z oblasti performing arts (divadelní inscenace, výtvarné instalace, výstavy, koncerty, hudební, multimediální a interdisciplinární projekty).

Kontakt: CO.LABS, Kounicova 22, Brno 602 00, info@colabs.cz, www.colabs.cz