VE SPOJENÍ

VE SPOJENÍ

V roce 2021 vznikla nová kategorie VE SPOJENÍ. Její součástí jsou organizace, ale i jednotlivé osobnosti, které s Novou sítí dlouhodobě spolupracují.

Šárka Zahálková, členka spolku Offcity z. s. a kurátorka městské galerie GAMPA, která je společně s Divadlem 29 součástí pardubického Centra pro otevřenou kulturu. Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru.

Martina Erbsová, ředitelka Centra uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové, které podporuje především neprofesionální umělce a kreativní veřejnost. Založila a několik let působila jako ředitelka královéhradecké kulturní neziskovky Kontrapunkt,z. ú., která je dlouholetým členem Nové sítě.

Jan Kunze, kurátor galerie výtvarného umění v UFFO, tajemník oborové organizace Vize tance, člen Akademie populární hudby (Ceny Anděl) a redakční rady knižního nakladatelství Perplex. Jan Kunze10 let působil jako dramaturg Opavské kulturní organizace p.o., která byla do roku 2020 součástí Českého kulturního networku Nová síť.

AvantgArt / Vratislavice nad Nisou
Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích nad Nisou. AvantgArt zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016. Cílem spolku je chránit tento významný monument Libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění.
Kontakt: Jitka Jakubičková, avantgart@email.cz, www.zauhlovacka.cz

Centrum kultury a vzdělávání Blatná / Blatná
CKVB je příspěvkovou organizací města Blatná. Realizuje projekty v oblasti živého umění s nadregionálním i celostátním přesahem. Organizační strukturu tvoří také Městské muzeum Blatná, Městská knihovna Blatná, Kino Blatná, Komunitní centrum aktivního života Blatná a Infocentrum Blatná.
Kontakt: Broňa Winklerová, winklerova@ckvb.cz

MOVE Ostrava / Ostrava
Cílem MOVE Ostrava je podporovat a kultivovat scénu současného tance, cirkusu a pohybového divadla v Ostravě ale i v dalších regionech a podporovat tak decentralizaci českého tance. V rámci celoroční dramaturgie se zaměřuje na oslovení běžného diváka stejně jako na rozvoj odborné veřejnosti a profesionálů. Dalšími nástroji rozvoje jsou rezidence, vlastní tvorba, produkce a workshopy. Všechny činnosti se propojují v podobě festivalu MOVE Fest, který organizace připravuje pro Ostravu, Košice, Valašské Meziříčí a Innsbruck.
MOVE vznikl v roce 2014 jako projekt Kulturního cesta Cooltour a od letošního roku na tuto činnost navazuje jako samostatný spolek MOVE Ostrava, z.s.
Kontakt: Jana Ryšlavá, move@cooltoruova.cz, www.moveostrava.czwww