VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES & ČESKÁ CENTRA

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. spolu s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, v roce 2024 uskutečňují pilotní rezidenční program v oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí. Organizace podpoří celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály/ky působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku.

Pro každou zemi byla vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odrážely možnosti partnerské organizace. Vybraným rezidentům/kám bude poskytnuto ubytování, tvůrčí a pracovní zázemí, propojení s místní uměleckou scénou a finanční příspěvek na dopravu a denní výdaje. Naopak od rezidentů/ek se v rámci tvůrčího či manažersko-kurátorského rezidenčního pobytu očekává alespoň jeden veřejný výstup v dané lokalitě.

CÍL PROGRAMU:

Podpora mezinárodní mobility a síťování Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život
VÝSLEDKY VÝZVY:

V průběhu března a dubna bylo vyhlášeno 5 výzev na podporu rezidenčních pobytů v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Do programu se mohli hlásit individuální umělci/kyně i tvůrčí kolektivy, kulturní manažeři/ky a další kulturní profesionálové/ky z oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů. Program byl určen pro české občany a cizince v rámci českého kolektivu.

Do rezidenčního programu se přihlásilo 47 projektů. Žádosti posoudila a výběr provedla mezinárodní odborná komise složená ze zástupců/kyň partnerských organizací, Českých center a Nové sítě. Partnerskými organizacemi jsou město Burgas, Komuna Warszawa, Akropoditi DanceFest a festival BITEF.

PODPORU ZÍSKALY A V ROCE 2024 SE USKUTEČNÍ:

Tvůrčí rezidence v Černomoří: Veronika Všianská, Gabriela Ženatá – Navždy se zachová, Růžena Žertová Tvůrčí rezidence v Paříži: Alena Skálová – Walking Tvůrčí rezidence ve Varšavě: Vincent Klusák, Adam Dragun, Olga Ciezkowszka – Power Couple Tvůrčí rezidence na ostrově Syros: Tereza Georgievová, Vjačeslav Nečunajev, Jasmína Georgievová – Živa Poppy Teatre Manažersko-kurátorská rezidence v Bělehradě: Anna Chrtková – Y Events, Petr Husička – La Putyka
Zástupci/kyně souboru Lachende Bestien budou podpořeni cestou do francouzského města Bourges za účelem navázání možné spolupráce s týmem Bourges 2028, Antre Peux či dalších kulturních organizací.

Děkujeme všem zájemcům a zájemkyním za přihlášení!

Vybraným gratulujeme a přejeme jim přínosný tvůrčí čas na rezidenčních pobytech.

Rezidenční program je realizován Novou sítí z. s. a Českými centry za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.