OPEN CALL / NOVÁ KREV NA SCÉNĚ

Nová krev na scéně je program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň, nových uměleckých skupin a čerstvých absolventů uměleckých škol (do 3 let od absolutoria). Program je určený především těm, kteří se chtějí své vlastní tvorbě věnovat samostatně i do budoucna. Nová síť v roce 2024 podpoří 3-4 vybrané umělce a umělkyně/umělecké skupiny v oblasti nového divadla. Žadatel v přihlášce uvádí informace o projektu, ať už hotovém nebo v procesu tvorby, který chce v rámci programu rozvíjet či na něm pracovat.

Program nabízí možnost výběru z následujících způsobů podpory:

→ roční mentoring v oblasti projektového financování, produkce, propagace, brandingu, případně i dramaturgie a síťování obecně
→ v případě již hotového projektu podpora při jeho uvádění v rámci ČR nebo zajištění tvůrčího uměleckého či manažerského pobytu, případně podpora při vzniku nového projektu

Uzávěrka do programu Nová krev na scéně: 30. 11. 2023.

O výsledcích vás budeme informovat do konce roku 2023.

Následující přihláška má tuto strukturu:

• základní informace o žadateli
• informace o projektu
• další podklady (portfolio / stručný životopis, přehled projektů, motivační dopis)

Odkaz na formulář zde

Dotazy zasílejte na terezarybova@novasit.cz

Program realizuje Nová síť za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Praha a Městské části Praha 7.