OPEN CALL / ART-IN-RES 2024

Výzva k podávání žádostí: Tvůrčí a manažerské rezidenční pobyty ve vybraných hostících organizacích v ČR realizované v období březen-listopad roku 2024 v rámci mezinárodního rezidenčního programu ART-IN-RES. Podpora je určena na rozvoj projektů ve všech fázích tvůrčího procesu v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů pro žadatele a žadatelky z ČR i zahraničí.

Otevření výzvy: 1. listopadu 2023 Deadline na oslovení rezidenčních míst: 1. prosince 2023 Deadline na podání přihlášky: 15. prosince 2023 Zveřejnění výsledků: cca do 20. ledna 2024 Realizace rezidencí: 1. března – 30. listopadu 2024
REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES 2024:

Mezinárodní rezidenční program ART-IN-RES otevírá čtvrtý ročník podpory rezidenčních pobytů v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů. Finanční a administrativní podpora je určena oběma stranám – rezidentům/rezidentkám i hostícím organizacím.

PRO KOHO:

Do programu se mohou hlásit umělci/umělkyně, kulturní manažeři/manažerky a další kulturní profesionálové z oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů z ČR i zahraničí.

Během této výzvy budou podpořeny jak individuální projekty (1-2 umělci/umělkyně), skupinové projekty (3-8 umělců/umělkyň), tak manažerské rezidence (3-5 osob). V roce 2024 plánujeme rezidenčním pobytem podpořit okolo 10 projektů.

! Program není určený pro oblast nového cirkusu, hudby, výtvarného umění, filmu ani literatury.

CÍL PROGRAMU:

Účelem programu ART-IN-RES je podpora kulturní mobility, síťování a rozvoje kompetencí rezidentů/rezidentek a managementu hostících organizací s cílem posílení jejich znalostí a dovedností vhodných pro jejich další rozvoj a profesní život.

Poskytováním tvůrčích rezidencí program cílí na podporu kreativního procesu a vznik nových projektů. Skrze manažerské rezidence nabízí klidné zázemí pro intenzivní práci na rozvoji, evaluaci nebo plánování kulturních projektů či organizací.

TERMÍN:

Výzva se týká kalendářního období od 1. března do 30. listopadu roku 2024. Je určena pro tvůrčí rezidence s délkou 1-3 týdny a manažerské rezidence trvající 3-5 dní ve smluvené hostící organizaci.

FINANČNÍ PODPORA:

Finanční podpora je určena pro rezidenty/rezidentky i hostící organizace:

podpora rezidentů/rezidentek: 1.500 Kč / osoba / den podpora hostících organizací: fixní částka 1.000 Kč / den + 400 Kč / osoba / den + 5.000 Kč
→ Podpora pro vybrané rezidenty/rezidentky je určena na náhradu osobních nákladů spojených s rezidenčním pobytem (tj. doprava, strava, každodenní náklady) a jako příspěvek na tvůrčí činnost.

Hostící organizace v rámci zmíněné podpory zajistí rezidentům/rezidentkám ubytování, zázemí pro tvůrčí činnost a postará se o zdárný průběh rezidenčního pobytu.

→ Další služby či osoby nad rámec jsou na individuální domluvě rezidentů s hostící organizací a případné finanční spoluúčasti rezidentů.

VÝSTUP Z REZIDENCE:

Podmínkou rezidenčního pobytu je doložení závěrečného reportu a fotografií, které budou přístupné veřejnosti na webu ART-IN-RES, případně i veřejná prezentace projektu v libovolné formě:

Tvůrčí rezidenční pobyt: například slovní prezentace či ukázka z rezidenčního pobytu širší komunitě hostící organizace ve formátu work-in-progress či veřejné intervence v prostoru s dobrovolnou debatou s přítomnými diváky Manažerský rezidenční pobyt: například prezentace organizace, sdílení dojmů a závěrů z rezidenčního pobytu s širší komunitou hostící organizace
NABÍDKA HOSTÍCÍCH ORGANIZACÍ:

Výběr rezidenčních míst najdete na portálu ART-IN-RES. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná.

! Této výzvy se neúčastní: CO.LABS, Divadlo X10, Studio ALTA, tep39, UFFO.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:

Do programu se přihlašte skrze PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

Formulář obsahuje: popis projektu, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a stručný motivační dopis. K přihlášce je nutné doložit podepsaný souhlas hostící organizace s poskytnutím rezidenčního pobytu na váš projekt v předběžně domluveném termínu. Předlohu souhlasu je možné stáhnout ZDE / forma se může lišit / důležitý je souhlas a podpis zástupce/zástupkyně hostící organizace.
DOPORUČENÝ POSTUP:

Nejpozději do 1. prosince kontaktujte vybrané rezidenční centrum na email uvedený v jeho profilu na ART-IN-RES. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Do předmětu napište ART-IN-RES 2024 a požádejte organizaci o poskytnutí rezidenčního pobytu. Představte organizaci svůj projekt, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, přiložte profesní životopis a zmiňte technické požadavky. Dejte organizaci čas na rozhodnutí. Pokud bude nakloněna poskytnutí rezidence, domluvte se na předběžném termínu a poproste ji o vyplnění/napsání souhlasu. Akceptujte, když se váš projekt rozhodne nepodpořit. Souhlasů můžete v případě zájmu doložit i více. / I hostící organizace může svým souhlasem podpořit více projektů. Nejpozději do 15. prosince odešlete kompletní přihlašovací formulář včetně souhlasů.
VÝBĚR PROJEKTŮ:

Hostící organizace po uzávěrce nominují 3 preferované projekty, finální výběr provádí dramaturgická rada Nové sítě. Zveřejnění výsledků závisí na výsledcích dotací v rámci Národního plánu obnovy – výzvy Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní a odborné spolupráce v ČR.
HARMONOGRAM:

Otevření výzvy: 1. listopadu 2023 Deadline na oslovení rezidenčních míst: 1. prosince 2023 Deadline na podání přihlášky: 15. prosince 2023 Zveřejnění výsledků: cca do 20. ledna 2024 Realizace rezidencí: 1. března – 30. listopadu 2024
Případné dotazy směřujte na Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.

Fotografie Michael Lozano: Projekt Dreamy Walking v režii Michała Salwiński na rezidenci v pardubickém Offcity.

Rezidenční program ART-IN-RES je součástí činnosti kulturní organizace Nová síť. Program je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.
ART-IN-RES 2024, Michael Lozano