NOVÁ SÍŤ A ROK 2023/VÝROČNÍ ZPRÁVA

Pečující, otevřená, empatická, starostlivá, inspirativní, motivující a partnerská. Takovou byla Nová síť ve svém dvacátém roce působení.

Pokračovala ve své misi pečovat o ty, kteří se stali ošlehanými experty/kami ve svých oborech i vzdělávat, posilovat a dávat příležitosti nově nastupujícím. Nová síť je neviditelné tkanivo pro všechny, kteří potřebují svou kotvu na poli živého umění, kteří vidí smysl v decentralizaci kultury a vytváří svobodné prostředí pro tvorbu a berou kulturu jako nedílnou součást každodenního života.

Děkujeme všem, kteří naši činnost podporovali a tím i zajišťovali smysluplnou životaschopnost kultury a důstojné podmínky pro její existenci.

A jaký byl rok 2023? Projděte si rozmanité činnosti našich aktivit v naší výroční zprávě.