SAVE THE DATE: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2023

V pořadí již čtvrtý ročník konference proběhne v Praze a citlivým způsobem otevře nepopulární téma Odcházení. O své zkušenosti se s námi podělí řada osobností, které působí na vedoucích pozicích v projektech a institucích s výrazným lokálním nebo celospolečenským dopadem.

Konference je určena pro odbornice a odborníky v kultuře, zástupkyně a zástupce MK ČR, referentky a referenty grantových a dotačních řízení, pedagožky a pedagogy apod. i pro širokou veřejnost se zájmem o současnou situaci živého umění a kulturní praxi. Cílem konference je motivovat ke spolupráci zástupkyně a zástupce v oblasti převážně nezávislých scénických umění, samospráv a státního sektoru. Jde o participativní akci, do které angažujeme odbornou i širokou veřejnost. Cílem je také podpořit networking, tedy posílit stávající i nové síťování.

● DATUM: 25. 9. – 26. 9. 2023
● MÍSTO: Spojka Events (Karlín)/Praha
● naživo i online stream
● bezplatný vstup
● registrace bude spuštěna v září 2023

V případě dotazů kontaktujte barborakunstovna@novasit.cz

Těšíme se na vaši účast!

Projekt (Kreativní video - kampaň Nová síť - ODCHÁZENÍ č. 0380000181) - zaměřený na tvorbu videokampaně byl realizován a financován Evropskou unií – Next Generation EU


Za podpory