VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

Culture Get-Together 2022 je třetím ročníkem konference pro odbornice a odborníky v kultuře, zástupkyně a zástupce MK ČR, referentky a referenty grantových a dotačních řízení, pedagožky a pedagogy apod. Cílem konference je motivovat ke spolupráci zástupkyní/zástupců oblasti převážně nezávislých scénických umění, samospráv a státního sektoru. Jde o participativní akci, do které angažujeme širokou veřejnost se zájmem o současnou situaci živého umění a kulturní praxe.

26. - 27. 9. 2022 / Vzlet - Praha
Konference bude také online streamovaná.Autor videa: Jiří Šimek & Ufftenživot z.s.
Jiří Šimek