OTEVŘENÁ VÝZVA // TVŮRČÍ REZIDENCE // PERFORMING ARTS

Kulturní network Nová síť vyhlašuje open call na rezidenční pobyt v délce 5 - 10 dní na období červen – listopad 2016. Rezidence je pro určena pro umělce a umělecké skupiny do 5 osob.

Cílem projektu je podpora živého umění a podmínek pro svobodnou tvorbu. Součástí přihlášky je seznam míst a přesných časových možností partnerů networku, kteří poskytnou rezidenci. Pobyt lze využít i pro již započaté projekty (vícefázová rezidence).

Nová síť vybraným projektům zajišťuje:
• rezidenční prostor včetně ubytování a náklady na stravování ve výši 200,- Kč na osobu a den
• jednorázový příspěvek 7.000,- Kč na osobu
• případnou prezentaci projektu v rámci networku a v PR materiálech Nové sítě
• na závěr rezidence možnost veřejné prezentace, tzv. work in progress či evaluace rezidenčního pobytu

Přihláška:
na adresu produkce@novasit.cz zasílejte:
• přihlášku (naleznete na http://novasit.cz./download/vyzvy.html)
• popis projektu
• profesní životopis alespoň jednoho účastníka rezidence
• motivační dopis
• přehled dosavadní činnosti, případně internetové odkazy s ukázkou předchozí práce

Uzávěrka přihlášek je 20. května 2016
Projekty budou vybrány do 25. května 2016
Dotazy na e-mail: produkce@novasit.cz