SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER

Nová síť pořádala unikátní konferenci se zahraniční online účastí Culture Get-Together 16.-17. 9. 2020 v Obecním domě. Cílem konference byla zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scé-nických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy. První den konference se věnoval Praze, druhý regionům ČR. Konference byla streamovaná online a moderovali ji Marta Ljubková a Saša Michailidis. Tématem nultého ročníku konference Culture Get-To-gether byla Spolupráce v kultuře.

Souhrnná zpráva je výstupem za pořádající organizaci Nová síť a v celém znění ji naleznete zde.

Culture-get-together_report_final_v02.pdf (1263KB)