2023

REFLEXE REZIDENČNÍHO PROGRAMU ART-IN-RES 2022

Rezidenční program ART-IN-RES na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů v oblasti performativního umění v České republice má za sebou dva roky úspěšného fungování. Program od samého počátku uskutečňuje Nová síť ve spolupráci s českými rezidenčními centry registrovanými na portálu www.artinres.cz.

REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES 2022

Výzva se v roce 2022 zaměřovala na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. Program nově nabídl prostor a čas pro intenzivní soustředěnou práci na rozvoji, evaluaci nebo dlouhodobém plánování kulturních projektů či organizací v rámci podpory manažerských rezidencí. Do programu se mohli hlásit umělci a umělkyně, kulturní manažeři a manažerky a další kulturní profesionálové, kteří působí v ČR v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. Finanční a administrativní podpora ze strany Nové sítě plynula jak rezidentům a rezidentkám, tak i hostícím organizacím.

Do výzvy se přihlásilo celkem 47 projektů. Většina žadatelů a žadatelek se ucházela o skupinové rezidence. Výběr projektů probíhal ve spolupráci s jednotlivými rezidenčními místy, která navrhla své preference.

Všechny podpořené projekty již rezidenční pobyty uskutečnily. V rozvoji jsme tak v roce 2022 pomohli 10 projektům a 8 rezidenčním centrům za celkové finanční podpory 465 000 Kč. Své dovednosti díky rezidenčním pobytům posílilo přes 70 umělců a umělkyň či kulturních profesionálů. Výsledné inscenace stojí za pozornost. Většina z nich má za sebou úspěšná první uvedení i reprízy a můžeme se těšit na další.

Podporu v rámci rezidenčního programu ART-IN-RES získali:

SKUPINOVÉ REZIDENCE:
DĚDA productions – PTAČÍ SNĚM – rezidence Naplaveno / premiéra 14. 5. 2022 festival Pískoviště, Sladovna Písek Natálie Rajnišová, Mikoláš Arsnejev & kol. – SBÍRKA MODRÝCH PŘEDMĚTŮ – rezidence Bohemia Farmstudio / premiéra 3. 6. 2022 Plechárna Černý most Tantehorse – PROPOJME SE VČERA – rezidence Naplaveno / premiéra 19. 9. Akademie věd České republiky Barbora Ptáčková & kol. – proLnutí – rezidence Švestkový dvůr / premiéra 11. 10. 2022 PONEC – divadlo pro tanec OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSDEIN – _~M(-U-)LTI-HO(~ME~)-M(~U~)LTI-HEAL-(IN)_ – rezidence Bohemia Farmstudio / veřejný event 9. 8. 2022 Bohemia Farmstudio
INDIVIDUÁLNÍ REZIDENCE:
Michaela Dašková & Michal Kindernay – AAIA / NTRCTC – rezidence CO.LABS / premiéra 27. 11. Studio ALTA Jana Ryšlavá & Iveta Koblic Zedková – STRACH/FOBIE – rezidence REZI.DANCE
MANAŽERSKÁ REZIDENCE:
Performance Crossings – RE_THINK – RE_STRUCTURE – rezidence Káznice

DALŠÍ PODPOŘENÉ REZIDENCE

Nad rámec open callu byly podpořeny tyto rezidence:

Averze_ – KATALYZÁTOR_STABILITY / rezidence DIOD / v rámci programu Nová krev na scéně / premiéra 2. 9. 2022 P*AKT Bratislava, 5. 10. 2022 CO.LABS Brno, 9. 10. 2022 Venuše ve Švehlovce Praha MOVE Ostrava – THE URGE GROWS / rezidence Moving Station / v rámci Českého kulturního networku Nová síť / premiéra 25. 6. 2022 náměstí Republiky v Plzni

"Celkově hodnotíme rezidenci jako dobře využitý čas. Však stejně jako všichni ptáci světa příběhu Faríduddína Attára, jsme i my musely při procesu zkoušení překonat záhadná a obtížná údolí. Horu Kaf jsme ale snad objevily. Alespoň si to myslíme. Nebo to jsou iluze?" — Daniela Grohová, Ptačí sněm, Naplaveno

"Zkoušení na rezidenci náš projekt velmi posunulo. Prošli jsme si celou strukturu představení a položili jeho pohybové i scénografické základy, na které budeme dále navazovat. Především ale mělo hodnotu, že jsme mohli trávit čas spolu, soustředěně a okolní svět, shon a starosti přestaly za zdmi Farmstudia na týden existovat. To byl luxus, který už nás až do premiéry nepotká." — Mikoláš Arsenjev & Natálie Rajnišová, Sbírka modrých předmětů, Farmstudio

"Jsme vděční, že jsme měli možnost na projektu intenzivně pracovat v prostředí vzdáleném městu a plně se tak soustředit na to, co bylo naším záměrem. Osmi denní rezidence proběhla na konci srpna v rezidenčním prostoru Švestkový dvůr, který se pro nás stal oázou klidu a tvořivosti." — Barbora Ptáčková & Simona Dejmková, proLnutí, Švestkový dvůr

Zdroj: závěrečné zprávy z rezidencí


Z uskutečněných rezidenčních pobytů máme velkou radost! Jsme zvědaví, jaké přínosy bude mít rezidenční program v roce nadcházejícím.

Rezidenční program ART-IN-RES realizuje Nová síť, v roce 2022 za finanční podpory Fondů EHP 2014-2021, Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.
DĚDA productions – PTAČÍ SNĚM – rezidence Naplaveno
DĚDA productions – PTAČÍ SNĚM – rezidence Naplaveno
Natálie Rajnišová, Mikoláš Arsnejev & kol. – SBÍRKA MODRÝCH PŘEDMĚTŮ – rezidence Bohemia Farmstudio
Tantehorse – PROPOJME SE VČERA – rezidence Naplaveno
Tantehorse – PROPOJME SE VČERA – rezidence Naplaveno
Tantehorse – PROPOJME SE VČERA – rezidence Naplaveno
Barbora Ptáčková & kol. – proLnutí – rezidence Švestkový dvůr
OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSDEIN – _~M(-U-)LTI-HO(~ME~)-M(~U~)LTI-HEAL-(IN)_ – rezidence Bohemia Farmstudio
OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSDEIN – _~M(-U-)LTI-HO(~ME~)-M(~U~)LTI-HEAL-(IN)_ – rezidence Bohemia Farmstudio
Performance Crossings – RE_THINK – RE_STRUCTURE – rezidence Káznice
Performance Crossings – RE_THINK – RE_STRUCTURE – rezidence Káznice
MOVE Ostrava – THE URGE GROWS – rezidence v Moving Station