PRALIN - STAFF EXCHANGE PROGRAM / OTEVŘENÁ VÝZVA

PRALIN - meziměstská kulturní výměna mezi nezávislou performing arts scénou v Praze a Berlíně
Listopad 2018 – Únor 2020

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ: 15. září 2018

PRALIN vznikl za cílem aktivní podpory a zprostředkování komunikace mezi nezávislou performing arts scénou v Praze a Berlíně. Umělecké obce v obou městech mají mnoho společného nejen z uměleckého hlediska, ale i pracovních podmínek a témat, kterými se zabývají. Otevření cest mezi Prahou a Berlínem může vést k vzájemnému pochopení, poučení i předcházení problémům. Sdílení zkušeností umožní čelit změnám, kterými v současnosti nezávislá divadelní scéna v Praze i Berlíně prochází.

PRALIN je společným projektem Nové sítě (Praha) a Performing Arts Programmu (Berlín). Partnery projektu jsou Institut umění – Divadelní ústav (Praha) a platforma pro nezávislé umělce Cross Attic (Praha). Spolupracujícími organizacemi jsou Goethe-Institut (Praha) a České centrum (Berlín).

Co je Staff Exchange Program?

PRALIN Staff Exchange nabízí profesionálům z Prahy a Berlína možnost osobních setkání, která podpoří rozvoj společných projektů. Každý účastník se seznámí s aktivitami svého protějšku v partnerském městě a naopak vytvoří příležitost pro hostování profesionálovi z partnerského města.

Konkrétní termín, trvání pobytu a obsah/téma si vybraní profesionálové stanoví v rámci společného setkání všech účastníků výměny, které proběhne během Industra Get Together v listopadu 2018 v Berlíně.

Program zahrnuje:

8. - 10. listopad 2018: Setkání všech vybraných účastníků během Industry Get-Together v Berlíně. Každý účastník z Prahy si zde bude moci vybrat svého pracovního partnera /organizaci, pro svůj pobyt v Berlíně. Recipročně poté zajistí jednomu z účastníků pobyt v Praze. (nemusí jít nutně o tutéž osobu, ke které vyjíždí do Berlína)

2019 leden - prosinec: Vybraný účastník alespoň jednou v průběhu roku 2019 navštíví vybraného partnera / organizaci v Berlíně a zároveň alespoň jednou bude hostit profesionála z Berlína v Praze. Délka pobytu se může pohybovat od 1 týdne do 3 měsíců, po vzájemné dohodě mezi oběma partnery i déle.

21. - 28. únor 2020: Účastníci představí výsledky své výměnného pobytu odborné veřejnosti v rámci 18. ročníku festivalu Malá inventura v Praze.

Cestovní náklady na všechny výjezdy budou mít účastníci hrazeny. Ubytování bude hrazeno pouze během společných setkání v listopadu 2018 (Industry Get Together Berlín) a únoru 2020 (Malá inventura Praha). Ubytování v rámci pobytu u hostitelské osoby/organizace v roce 2019 vždy zajišťuje daná osoba/organizace.

Kdo se může přihlásit do programu PRALIN Staff Exchange?

Program je otevřen profesionálům z Prahy a Berlína: kulturní manažeři, produkční, projektoví a marketingoví manažeři, pracovníci v oblasti práce publikem, umělečtí ředitelé ad. Žadatelé by měli být v oblasti nezávislé performing arts scény v Praze nebo Berlíně profesionálně aktivní.

Program se nevztahuje na umělecké výměny!

V rámci první výzvy pro období listopad 2018 – únor 2020 bude vybráno až 5 účastníků z Prahy a až 5 účastníků z Berlína.

Jak se přihlásit?

Pošlete životopis a motivační dopis do 15. září 2018 kontaktní osobě z vašeho města (viz níže uvedené kontakty).
V motivačním dopisu by měly být uvedeny následující informace:
proč máte zájem o účastnit se programu? Jaký druh instituce / pracovní oblast v partnerském městě preferujete? jak dlouho byste chtěli v partnerském městě zůstat? jaký druh aktivit byste mohli profesionálovi z partnerského města nabídnout? jakými jazyky mluvíte? jiné konkrétní představy...?
Žadatelé by si měli být jistí, že mohou být přítomni na Industra Get-Together v Berlíně (8. - 10. listopadu 2018) a Festivalu Malá inventura (21. - 28. února 2020).

Výběr účastníků proběhne do konce září 2018. Vybraní účastníci musejí potvrdit svou účast do 7. října 2018.

Přihlášky zasílejte:
(v českém nebo anglickém jazyce):
Nová síť (Praha)
Kontakt: office@novasit.cz

(v německém nebo anglickém jazyce):
Performing Arts Programm (Berlín)
Kontakt: sabrina.apitz@pap-berlin.de


O organizátorech programu

Nová síť z. s.

Nová síť je kulturní organizace se sídlem v Praze 7, která v roce 2018 slaví své 15. výročí.
Poskytuje bezplatné konzultace (produkce, granty, finance), poradenství v oblasti problematiky neziskových organizací a mediátorství, věnuje se couchingu neziskových organizací, kulturních akcí i jednotlivců a je pořadatelem festivalu nového divadla Malá inventura. Systematicky se rovněž věnuje vzdělávání. Pořádá dotované workshopy pro veřejnost v oblastech osvojení technických dovedností a plánování kulturních akcí.

Nová síť soustavně podporuje uvádění nového divadla v regionech ČR a současně zastřešuje úzce spolupracující síť regionálních organizací. Nová síť je etablovanou organizací, která již 15 let usiluje o síťování / networking regionálních kulturních center networking v České republice.

http://www.novasit.cz/


Performing Arts Programm (LAFT, Berlín)

Performing Arts Program (PAP) je určen všem nezávislým umělcům z divadelního a tanečního odvětví v Berlíně a je specificky zaměřen na situaci a potřeby členů umělecké komunity. Od roku 2013 pracuje na zpevnění struktury, profesionalizaci a zviditelnění nezávislého performativního umění.

LAFT Berlin - Berlínská státní asociace pro nezávislé performativní umění byla založena v roce 2018. Reprezentuje zájmy svých 360 členů zahrnujících klíčové divadelní prostory, skupiny a nezávislé umělce v Berlíně v jednání s politiky a veřejností. Podporuje členy networkingovými aktivitami, konzultacemi a dalšími službami.

https://www.pap-berlin.de/en/
http://www.laft-berlin.de/


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR