OTEVŘENÁ VÝZVA PRO ÚČASTNÍKY DELEGACE NA BERLÍNSKÝ PERFORMING ARTS FESTIVAL

PRALIN, projekt meziměstské výměny mezi Prahou a Berlínem vyzývá k účasti na delegaci, která navštíví Performing Arts Festival mapující berlínskou nezávislou scénou.

Celkem 10 účastníků bude mít možnost navštívit 4. ročník Performing Arts Festivalu v Berlíně. Výzva je určena pro profesionály, umělce, kritiky pracující v oboru nezávislého performativního umění. Cílem je detailní nahlédnutí berlínské umělecké scény, účast na networkingových formátech (Guided tours - explore the scene, Berlin Diagonale - project showcase) a poznání příbuzného kulturního prostředí.

DATUM výjezdu delegace
30/05 - 02/06

PRALIN hradí delegátům
ubytování
cestu
vstupenky na 2 představení v rámci festivalu denně (dle vlastního výběru)

DEADLINE přihlášek
25/04

VYHLÁŠENÍ výsledků
30/04

PŘIHLÁŠKA a případné dotazy
anetahladovcova@novasit.cz

SOUČÁST přihlášky
profesní CV
krátký text o vašem vztahu k Berlínu (profesní, osobní, ...). Pokud zatím není, proč by měl začít být právě nyní?
pokud plánujete vyjet skrze instituci, připojte stručný popis její činnosti


O PERFORMING ARTS FESTIVALU

Performing Arts Festival oslavuje diverzitu berlínské nezávislé umělecké komunity v řadě divadel a prostorů po celém městě. Od roku 2016 tento týdenní festival prezentoval jednotlivé berlínské umělce i skupiny napříč žánry.
Festival není kurátorovaný, ale jeho program je vytvářen samotnou nezávislou uměleckou komunitou. Profesionální umělci, skupiny a prostory mohou nabídnout svůj příspěvek v reakci na řadu open callů iniciovaných festivalem. Stejná otevřenost je dána nováčkům na scéně, kteří mají šanci se prezentovat lokálními i mezinárodnímu publiku v rámci Newcomer’s Platform.
Cílem Performing Arts Festivalu je prezentovat diverzitu nezávislé performativní scény v Berlíně a učinit ji viditelnou v širším měřítku.

Více o festivalu: https://www.performingarts-festival.de/en/


O PRALINU

PRALIN je meziměstský projekt a komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi příbuznými uměleckými prostředími, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat vzájemnou informovanost a propagaci.
Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí iniciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.

Více o projektu: http://www.novasit.cz/pralin

Organizátoři projektu: Nová síť (Praha), Performing Arts Programm (Berlín)
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektový partneři: Cross Attic - Cross Club, Institut umění - Divadelní ústav, Goethe Institut Prag, České centrum Berlín, PerformCZech