OPEN CALL: UMĚLECKÉ A MANAŽERSKÉ REZIDENCE ART-IN-RES NA BŘEZEN-SRPEN 2022

Podávání žádostí začíná. Podpora je určena pro žadatele*žadatelky i rezidenční místa. Rezidence jsou o soustředění, podporují kreativní proces a vznik nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. V rámci manažerských rezidencí představují klidný prostor a potřebný čas pro intenzivní práci na rozvoji, evaluaci nebo práci na plánování projektů.

Deadline na oslovení rezidenčních míst: 10. ledna 2022

Deadline na podání přihlášky: 15. ledna 2022

Realizace rezidencí: 1. března – 31. srpna 2022


Do programu se mohou hlásit umělci/umělkyně, kulturní manažeři/manažerky a další kulturní profesionálové z oboru živého umění působící v ČR. Program ART-IN-RES se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance.


První kolo výzvy se týká kalendářního období od 1. března do 31. srpna roku 2022. Je určena pro umělecké rezidence s maximální délkou 3 týdny a 3-5 dní pro manažerské rezidence ve smluvené hostitelské instituci. Během této výzvy budou podpořeny jak individuální projekty / 1-2 umělci/umělkyně /, skupinové projekty / 3 a více umělců/umělkyň /, tak manažerské rezidence / 3-5 osob /.


Finanční podpora je určena pro žadatele/žadatelky i hostící organizace:


 • individuální rezidence pro 1-2 umělce*umělkyně: jednorázová celková podpora až 20.000 Kč pro umělce*umělkyně a až 15.000 Kč pro rezidenční místo
 • skupinová rezidence pro 3 a více umělců*umělkyň: jednorázová celková podpora pro umělce*umělkyně až 70.000 Kč a až 30.000 Kč pro rezidenční místo
 • manažerská rezidence pro 3-5 osob na 3-5 dní: jednorázová celková podpora až 10.000 Kč pro kulturní profesionály a až 10.000 Kč pro rezidenční místo


Podpora pro vybrané umělecké/manažerské projekty je určena na náhradu osobních nákladů spojených s rezidenčním pobytem (tj. zejména strava a každodenní náklady). Podpora pro rezidenční místa je určena na zajištění zdárného průběhu rezidenčního pobytu (tj. zejména poskytnutí prostoru, vybavení a produkce). Podmínky ubytování a případná finanční spoluúčast rezidentů/rezidentek je na individuální domluvě s rezidenčním místem.


Výběr doporučených rezidenčních míst najdete na portálu www.artinres.cz. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná!


ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ


 • Formulář k přihlášení se do programu naleznete ZDE
 • Formulář obsahuje: popis projektu a jeho záměr, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a motivační dopis.
 • K přihlášce je nutné doložit souhlas hostící organizace o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt v předběžně domluveném termínu.
 • Předlohu souhlasu je možné stáhnout ZDE - forma se může lišit / důležitý je souhlas a podpis zástupce*zástupkyně hostící organizace.


DOPORUČENÝ POSTUP


 • Kontaktujte vybrané rezidenční místo na email uvedený v jeho profilu na www.artinres.cz.
 • Do předmětu napište ART-IN-RES 2022 a požádejte organizaci o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt.
 • Popište projekt a jeho záměr, realizační tým, přiložte profesní životopis a zmiňte technické požadavky.
 • Dejte organizaci čas na rozhodnutí.
 • Pokud bude nakloněna poskytnutí rezidence, domluvte se na předběžném termínu a poproste ji o vyplnění/napsání souhlasu.
Akceptujte, když se váš projekt podpořit nerozhodne. - Souhlasů můžete v případě zájmu doložit i více.


Souhlas posílejte a případné dotazy směřujte na: Terezu Lacmanovou – terezalacmanova@novasit.cz.