OPEN CALL – MANAŽERSKÉ A UMĚLECKÉ REZIDENCE V NORSKU

Nová síť z.s. v rámci projektu Český kulturní network Nová síť podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021 otevírá program podpory rezidenčních pobytů, který je určen pro umělce a pro manažerské týmy v kultuře.

Podpora je určena pro umělce a pro kulturní manažerské týmy na rezidenční pobyt v Norsku, v partnerské hostitelské rezidenci Surnadal Billag.

Uzávěrka: 15. dubna 2021

Tvůrčí rezidence: Program se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti performativního umění. Zvláštní pozornost budeme věnovat projektům na pomezí divadla, tance, performance a výtvarného umění. Výstupem umělecké rezidence bude work in progress / intervence v prostoru / dílo pro místo, kde se rezidenční pobyt koná – Surnadal Billag.

Manažerská rezidence: V oblasti podpory manažerských týmů se jedná o podporu týmů, které se věnují zejména rozvoji kultury v regionech. Výstupem manažerské rezidence bude zpráva o postupu řešených témat, projektů a sdílení know-how s partnerskou organizací. Témata budou s rezidenčním místem konzultována předem.

Do programu se mohou hlásit umělci a kulturní manažerské týmy dlouhodobě působící v ČR.

Výzva se týká kalendářního období od 4. října do 7. listopadu 2021 a od 1. března do 30. dubna 2022. Cestovní náhrady budou hrazeny v obou rezidenčních programech vždy 4 osobám (1000 Kč / den/ osoba, tzn. 4 osoby / týden / 28 000 Kč).

Manažerská rezidence bude podpořena na 1 týden až 10 dní.

Umělecká rezidence bude podpořena od 2 do 3 týdnů.

Partnerská hostitelská rezidence v Norsku je Surnadal Billag. Veškeré informace o místě naleznete na: https://www.surnadalbillag.com/about


Formulář k přihlášení se do programu naleznete pro umělecké rezidence ZDE a pro manažerské rezidence ZDE.

Případné dotazy směřujte na: Magdalenu Špačkovou – magdalenaspackova@novasit.cz, +420 775 117 000

Česko – norský rezidenční program podpoří celkem 4 rezidence – 2 v ČR a v 2 Norsku, 2 umělecké a 2 manažerské. Rezidenční program je podpořen z EHP a Norských fondů 2014 – 2021.
Rezidence Norsko