OPEN CALL - BERLÍNSKÁ DELEGACE NA FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2020

V rámci projetu PRALIN mají aktéři berlínské nezávislé divadelní a taneční scény příležitost zúčastnit se 18. ročníku festivalu Malá inventura v Praze ve dnech 21. - 24. února 2020.

Deadline - 8. prosince 2019

Co je součástí výměny?

Cestovní náklady Berlín - Praha, Praha - Berlín, ubytování od 21. do 24. února 2020 a vstupenky na akce budou hrazeny organizátory. Vedle uměleckých představení proběhnou i doprovodné akce a eventy na podporu networkingu a další akce profesního rozvoje. Vybrané projekty členů delegace budou také podpořeny v jejich uvedení v Berlíně, stejně jako je tomu u české delegace do Berlína.

Kdo se může hlásit?

Tato výzva je určena všem členům berlínské nezávislé umělecké komunity - ředitelům festivalů a scén, kurátorům, kritikům, dramaturgům i umělcům.

V případě dalších dotazů kontaktujte:

Aneta Hladovcová
anetahladovcova(at)novasit.cz
+420 724 900 718

Sarah Kindermann
Caroline Galvis
Tel. +49 30 / 33 84 54 51
sarah.kindermann(at)pap-berlin.de
caroline.galvis(at)pap-berlin.de


Žádosti zasílejte do 8. prosince na emailovou adresu sarah.kindermann(at)pap-berlin.de

K žádosti (v anglickém nebo německém jazyce) připojte stručné shrnutí vašich pracovních zkušeností, kontaktní informace, internetové linky související s vaší činností a krátký text proč máte zájem stát se součástí delegace a jaké přínosy vidíte ve vašem propojení s pražskou nezávislou uměleckou scénou.


O projektu:

PRALIN se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení v oblasti nezávislého divadla. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze a dále usilovat o prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze.

Obě městské scény se v mnoha ohledech podobají, ale mají i své konkrétní problémy, jakými jsou například gentrifikace, nárůst nájmů, složité podmínky pro uměleckou tvorbu. Současná situace v Berlíně v jistých ohledech předjímá budoucnost v Praze. Otevření cest mezi Prahou a Berlínem pak může vést ke vzájemnému pochopení, poučení a předcházení problémů a skrze sdílení zkušenosti se připravit na změny, kterými nezávislé divadlo prochází. PRALIN je společný projekt Nové sítě z.s. (Praha) a LAFT Berlin Performing Arts Program. Projekt podoporuje Česko-německý fond budoucnosti, Institut umění - Divadelní ústav (IDU) a Goethe-Institut Česká republika. Partnerem projektu je Cross Attic a České centrum (Berlín).OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR