NOVÁ SÍŤ V LYONU: SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ IETM

IETM je mezinárodní síť pro oblast divadla, tance, cirkusu, performance, interdisciplinárních forem živého umění a také nových médií. Nová síť se v říjnu vypravila na letošní zasedání, které se konalo ve francouzském Lyonu. Jakou inspiraci si přivezla zpět do České republiky? A proč je přínosem podobné akce navštěvovat?

Hlavním mottem pro letošní rok byla „transmise kultury“ a program probíhal po celém třetím největším městě Francie. Hlavní částí programu tvořila dvě celodenní otevřená fóra, která se zabývala nejrůznějšími významy slova „transmisse“ a generování kolektivních vizí spojených s jeho jednotlivými významy. Letošní ročník byl také skvělou příležitostí k oslavě 40. výročí od prvního formálního setkání IETM.

Profesionálové, kteří se programu účastnili, pocházeli z nejrůznějších organizací, což umožňovalo sdílet rozdílné zkušenosti i asociace. Prostor byl pro individuální příspěvky i perspektivy. Společný výstup, který je současně také výzvou, lze pojmenovat jako potřebu přehodnocení hierarchizovaného, centralizovaného a na výkon zaměřeného společenského řádu naší (nejen) kulturní současnosti.

Navazování profesních kontaktů: MyStage a LAFT Berlin

Hlavní náplní letošního zasedání bylo, mimo diskuze, přednášky a představení, navazování nových profesních kontaktů. V Lyonu se Nová síť propojila například s Xavierem Granadou, jenž je hlavním tvůrcem vznikající online platformy MyStage. Platforma je mezinárodní a funguje jako databáze pro umělce, promotéry a producenty v oblasti performing arts.

Umělcům nabízí vytvoření vlastního profilu s komplexními, podrobnými a snadno aktualizovatelnými informacemi. Ty jsou vzápětí k dispozici ověřeným certifikovaným kulturním promotérům, což umělcům umožňuje velmi jednoduchou viditelnost a propagaci jejich tvorby. MyStage současně poskytuje výrazné zefektivnění a zjednodušení celého procesu administrativy – od konkrétní domluvy podmínek spolupráce, přes digitální podpis smluv, až po elektronickou fakturaci.

Xavier Granada přijal pozvání na Festival Malá inventura 2022, kde bude s Novou sítí projednávat možnou spolupráci na tomto skvělém projektu.

Nová síť se v Lyonu setkala také s Caroline Galvis a Norou Wagner, které stojí za státní asociací pro nezávislá múzická umění s názvem LAFT Berlin. Asociace zastupuje zájmy svých přibližně 350 členů při jednání s politiky i širší veřejností. Podobně jako Nová síť realizuje LAFT Berlin celou řadu networkingových aktivit, konzultací a organizuje důležité události pro profesionály z oboru. Patří mezi ně například aktuálně připravovaný společný projekt LAFT Berlin a Nové sítě – Bridging the Scenes.

Nová síť v Berlíně


Nová síť se i v následujících letech zúčastní berlínského Performing Arts Festivalu, který pořádá výše zmíněná organizace. Cílem je získat další nové cenné zkušenosti a inspirovat se od zahraničních kolegů z performing arts. Tento festival, který se koná po celém Berlíně, umožňuje (mimo jiné) zviditelnění komunity okolo nezávislých scénických umění směrem k široké veřejnosti. Protože se Nová síť zajímá o efektivní propagaci svých činností a projektů, bude výjezd do Berlína dalším skvělým přínosem.

Účast na podobných akcích má esenciální vliv na zahraniční pozici a mezinárodní vnímání Nové sítě. Zahraniční festivaly, konference a další happeningy jsou důležitým zdrojem inspirace a rozšiřování profesních okruhů.

Nová síť děkuje Institutu umění – Divadelnímu ústavu za program Go and See, který účast na letošním IETM umožnil.


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR