NOVÁ SÍŤ V LYONU: SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ IETM

IETM je mezinárodní síť pro oblast divadla, tance, cirkusu, performance, interdisciplinárních forem živého umění a také nových médií. Nová síť se v říjnu vypravila na letošní zasedání, které se konalo ve francouzském Lyonu. Jakou inspiraci si přivezla zpět do České republiky? A proč je přínosem podobné akce navštěvovat?

Hlavním mottem pro letošní rok byla „transmise kultury“ a program probíhal po celém třetím největším městě Francie. Hlavní částí programu tvořila dvě celodenní otevřená fóra, která se zabývala nejrůznějšími významy slova „transmisse“ a generování kolektivních vizí spojených s jeho jednotlivými významy. Letošní ročník byl také skvělou příležitostí k oslavě 40. výročí od prvního formálního setkání IETM.

Profesionálové, kteří se programu účastnili, pocházeli z nejrůznějších organizací, což umožňovalo sdílet rozdílné zkušenosti i asociace. Prostor byl pro individuální příspěvky i perspektivy. Společný výstup, který je současně také výzvou, lze pojmenovat jako potřebu přehodnocení hierarchizovaného, centralizovaného a na výkon zaměřeného společenského řádu naší (nejen) kulturní současnosti.

Navazování profesních kontaktů: MyStage a LAFT Berlin

Hlavní náplní letošního zasedání bylo, mimo diskuze, přednášky a představení, navazování nových profesních kontaktů. V Lyonu se Nová síť propojila například s Xavierem Granadou, jenž je hlavním tvůrcem vznikající online platformy MyStage. Platforma je mezinárodní a funguje jako databáze pro umělce, promotéry a producenty v oblasti performing arts.

Umělcům nabízí vytvoření vlastního profilu s komplexními, podrobnými a snadno aktualizovatelnými informacemi. Ty jsou vzápětí k dispozici ověřeným certifikovaným kulturním promotérům, což umělcům umožňuje velmi jednoduchou viditelnost a propagaci jejich tvorby. MyStage současně poskytuje výrazné zefektivnění a zjednodušení celého procesu administrativy – od konkrétní domluvy podmínek spolupráce, přes digitální podpis smluv, až po elektronickou fakturaci.

Xavier Granada přijal pozvání na Festival Malá inventura 2022, kde bude s Novou sítí projednávat možnou spolupráci na tomto skvělém projektu.

Nová síť se v Lyonu setkala také s Caroline Galvis a Norou Wagner, které stojí za státní asociací pro nezávislá múzická umění s názvem LAFT Berlin. Asociace zastupuje zájmy svých přibližně 350 členů při jednání s politiky i širší veřejností. Podobně jako Nová síť realizuje LAFT Berlin celou řadu networkingových aktivit, konzultací a organizuje důležité události pro profesionály z oboru. Patří mezi ně například aktuálně připravovaný společný projekt LAFT Berlin a Nové sítě – Bridging the Scenes.

Nová síť v Berlíně


Nová síť se i v následujících letech zúčastní berlínského Performing Arts Festivalu, který pořádá výše zmíněná organizace. Cílem je získat další nové cenné zkušenosti a inspirovat se od zahraničních kolegů z performing arts. Tento festival, který se koná po celém Berlíně, umožňuje (mimo jiné) zviditelnění komunity okolo nezávislých scénických umění směrem k široké veřejnosti. Protože se Nová síť zajímá o efektivní propagaci svých činností a projektů, bude výjezd do Berlína dalším skvělým přínosem.

Účast na podobných akcích má esenciální vliv na zahraniční pozici a mezinárodní vnímání Nové sítě. Zahraniční festivaly, konference a další happeningy jsou důležitým zdrojem inspirace a rozšiřování profesních okruhů.

Nová síť děkuje Institutu umění – Divadelnímu ústavu za program Go and See, který účast na letošním IETM umožnil.