NOVÁ SÍŤ NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ

Skončil šestnáctý ročník L1danceFestu v Budapešti. První část tvořilo mezinárodní sympozium, které za Novou sít otevírala Adriana Světlíková. Prezentace nejen z české perspektivy unikáního projektu Nová síť inspiroval celodenní debatu na téma networking na národní i mezinárodní úrovni.

Sympozium COLLECTIVITY & INTERDEPENDENCE v rámci L1danceFest 2017
Více informací: http://www.l1.hu/en/l1dancefest