NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ K OCHRANĚ DEMOKRACIE

Nová síť z.s. se jako jedna z prvních institucí připojila ke společnému záměru propojování napříč názory za účelem ochrany demokracie v rámci Sítě k ochraně demokracie. Demokracie není samozřejmost. Jsme připraveni ji chránit.

Česko má první Síť k ochraně demokracie. Síť monitoruje politické dění, hodnotí rizika pro demokracii a přináší řešení k jejich odvrácení. Propojuje experty, veřejnost, spolky a firmy z různých názorových bublin. Jejím posláním je upevňovat základní hodnoty, které nás napříč názory a postoji spojují. Síť aktuálně tvoří více než šedesát organizací a přibližně padesátka expertů. Její řady se neustále rozrůstají o nové členy. Nová iniciativa má ambici rychle oslovit miliony občanů.

Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. „Demokracii považuji za unikátní systém, byť velmi zranitelný, protože je vystavený lidské slabosti. Její udržitelnost proto vyžaduje péči a ochranu každého z nás. S pokorou vůči dalším generacím se ráda ujmu podílu na její obraně,“ uvedla Rut Kolínská, jedna z garantek Sítě k ochraně demokracie.

Pojďte s námi zacelit propast - nejen mezi občany a naší politickou reprezentací, ale zejména mezi námi občany. Vše o Síti najdete na www.ochranademokracie.cz.