NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 31)

Po Altě potopa nebo nová naděje? Studio ALTA je jediný prostor, blížící se pojmu “zázemí” pro tvorbu, zkušební prostor, tvůrčí centrum. Po jejím zavření tak zmizí ojedinělé místo, tolik zásadní pro pražskou nezávislou scénu. O absenci zkušebního domu hovoří ředitelka Nové sítě Adris Světliková.

Konstantou a evergreenem pražské taneční a divadelní nejen nezávislé scény ovšem jsou podmínky pro vznik projektů a tvorbu obecně. Stejně tak neustálé volání po prostorech ke zkoušení, pro tvůrčí práci a tzv. research, tedy možnosti laboratorního zkoumání témat a uměleckých prostředků. Jednoduše řečeno: zcela zásadně nám chybí zkušební dům. Praha bude pravděpodobně jednou z posledních kulturních metropolí Evropy, která takovou infrastrukturou nedisponuje. Takže je s podivem, kolik projektů v Praze, v jaké kvalitě a rozsahu a za jakých podmínek ročně vzniká. Často jejich přípravu paradoxně zachraňují regiony, jež nabízejí tvůrčí rezidence (bohužel bez potřebného technického zázemí). Umožňují však většinou pouze vícefázové zkoušení, které problém řeší jen částečně.

Jako zázrakem se před více než deseti lety vylouplo pražské Studio Alta. Jediný prostor, blížící se pojmu „zázemí“ pro tvorbu, zkušební prostor, tvůrčí centrum. Díky výjimečnému nasazení a odhodlání Lucie Kašiarové tu Art district Prahy 7 získal domov pro nezávislou tvorbu, otevřený prostor provozovaný týmem profesionálů hodných klonování. Za poměrně krátkou dobu vzniklo ojedinělé místo, jehož genia loci vytvořili svou prací a přístupem konkrétní lidé, dali mu ducha a poskytli první impuls ke komunikaci napříč pražskou nezávislou scénou a ke stmelování komplikovaných vztahů v jejím nitru.

Jsou tu pochopitelně i další místa (venues), divadla, prostory, ale úzce propojené s konkrétními tvůrci, soubory, rezidenty. A žádný z nich nedisponuje zkušebními prostory podobného rozsahu jako Alta (Ponec, Nod, Alfred ve dvoře, MeetFactory, La Fabrika, Palác Akropolis, Cross Attic atd.).

Není tajemstvím, že provoz Studia Alta byl dlouhodobě nejistý, ať už kvůli pronajímateli, nebo v celkové koncepci obnovy dolních Holešovic. Bohužel nastal čas, kdy se dny Alty opravdu definitivně sčítají. Přestože se o problému neustále diskutuje, nikdo z kompetentních nereflektuje, o jak závažnou situaci se jedná. Že Alta doplnila důležitou část kulturní infrastruktury města, že se průběžně rozšiřovala dle potřeb umělců a jasně tak poukázala na to, co současné nezávislé scéně chybí. A nad tím, co bude dál, visí velký otazník.

Před nedávnem Nová síť uspořádala otevřené setkání k absenci zkušebního domu. Výsledkem diskusí bylo poznání, v jak dlouhodobě palčivé situaci se pražská nezávislá scéna nachází.

Snahy o vybudování zkušebního domu nebo Domu tance ovšem existují už dlouho. Za většinou návrhů stojí Yvona Kreuzmannová (Tanec Praha). A právě jí se v těchto dnech nabízí možnost částečného řešení situace v budově bývalých lázní na Žižkově v Husitské ulici, nedaleko divadla Ponec. Je to možné systémové řešení, proto apelujeme na nutnou podporu a investici magistrátu hl. m. Prahy a státu. Projekt by v počátcích zaštítil Tanec Praha, který slibuje otevřenost budoucího využívání prostor a maximální transparentnost provozu. Komunikuje se současnými provozovateli nezávislých scén. Existuje tedy řešení, které ovšem nebude možné prosadit bez dostatečné podpory všech, jichž se týká, tedy tvůrců, ale ani bez vstřícnosti města a státu, které by se mohly inspirovat příklady ze zahraničí.

Pro pražskou nezávislou scénu jsou klíčová a nutná kritéria otevřenosti, transparentnosti, společné komunikace a kooperace. Právě to nabízí holešovické Studio Alta. Nikdo netuší, lépe řečeno neřeší, co s pražskou nezávislou scénou bude, až se Alta v březnu 2020 uzavře. Proto je třeba dělat vše pro vznik nového zkušebního domu, Domu tance s vybaveností na evropské úrovni, ale také pro zajištění náhradního domova pro Altu. Ta má totiž i symbolický význam v konceptu, jak kooperovat, být otevřený a komunikovat s okolím. A to je na české nezávislé scéně vzácné. Snad tedy po Altě nepřijde potopa, snad Alta jako novodobá archa znovu někde zakotví.

Autor: Adriana Světlíková


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR