NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 21)

Roman Černík: Nebojíme se experimentu

Rekonstruovaný prostor Moving station zahájil v září na nádraží Plzeň – Jižní předměstí již čtvrtou sezonu od svého znovuotevření po povedené a funkční rekonstrukci historické nádražní budovy. Dramaturgie se zaměřuje především na uvádění současného divadla, tance a mezioborových uměleckých experimentů. Potkáte se zde však také s výtvarným uměním, filmovými přehlídkami, hudbou a novým cirkusem. A součástí pravidelné měsíční nabídky jsou i kurzy dramatické výchovy či improvizace. Jaké jsou novinky tohoto nejvýraznějšího centra pro nezávislou kulturu v Plzni, jsme se ptali ředitele Moving Station Romana Černíka.

Moving station má široké programové zacílení. Vedle profesionálního a amatérského divadla se věnujete i výchovné dramatice a práci s mládeží obecně, hostíte a realizuje řadu festivalů. Je vůbec možné pokrýt takto širokou škálu aktivit? Jaké jsou vaše programové priority?

Tak jako pracujeme důsledně ve vícezdrojovovém financování, tak také důsledně, a to již od počátku existence naší organizace (provozovatelem kulturního prostoru Moving Station je spolek Johan; dnes ve formě zapsaného ústavu, vznikl v roce 1998 – pozn. aut.), pracujeme na vícerozměrové dramaturgii našich činností. Chceme a myslím, že dnes jsme jakýmsi mostem (konec konců stojíme na mostě) mezi světem profesionálního experimentujícího umění, především současného tance a divadla, a světem toho, co nazýváme komunitní umění nebo zájmová umělecká tvorba. Na jedné straně nabízíme inspirace od profesionálů těm, co jsou třeba jen na začátku své tvůrčí dráhy nebo ji dělají jako koníčka, a profesionálům na druhou stranu nabízíme cestu k dialogu se znalým a orientovaným publikem.

Od minulého roku uvádíte vždy na podzim premiéru nového koprodukčního projektu. Loni Internet věcí, který vznikl s režisérem a principálem Divadla Feste Jiřím Honzírkem, letos inscenaci Po tvých hrobech šlapu s režisérem a hercem uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích a jedním z provozovatelů pražského prostoru Venuše ve Švehlovce Jakubem Čermákem. Oba projekty jsou na pomezí dokumentárního a politického divadla. Jak probíhá výběr témat a tvůrčího týmu?

Chceme aktuální, skoro bych řekl časové, politické divadlo. Vycházíme ze základního konceptu, že musí jít o aktuální téma, které se dotýká přímo Plzně a zároveň má potenciál rezonovat i za městskými hradbami. S tématy přichází režisér, diskutujeme je společně, následuje průzkum v terénu, rezidenční pobyt a tvorba autorské inscenace v ad hoc týmu pro konkrétní projekt. Volbu týmu má na odpovědnosti vybraný autor a režisér. Máme samozřejmě i limity časové, finanční. Premiéra se koná vždy v předvečer Mezinárodního festivalu Divadlo v rámci naší sekce festivalového programu. Ta sekce se jmenuje Johan uvádí.

Své projekty neuvádíte pouze v Moving Station, ale i v dalších městech ČR.

U nás vzniklé projekty uvádíme v Moving Station po celý rok zpravidla jednou měsíčně. Ale snažíme se je vyvézt do nezávislých prostor v kraji, pokud je to možné, a také dál po divadelních scénách České republiky. V tom hraje velkou roli naše spojenectví s obdobnými prostory a producenty jak z Nové sítě, tak z Asociace nezávislých divadel ČR. Dobrou spolupráci máme s brněnskou Industrou, pražskou Venuší ve Švehlovce nebo olomouckým Divadlem hudby či Divadlem Na cucky.

Uvažujete už o tématu a režisérovi projektu na příští rok?

Ano. Nedávno jsme začali s formulováním nové rezidenční výzvy. Zajímá nás pojetí „mediální demokracie“ a vztah mladých lidí, kterým teprve bude osmnáct let, k odkazu listopadu 1989. Ale ještě je to vše ještě ve stádiu úvah a diskusí.

Novinkou letošního podzimu v Moving Station je pilotní verze předplatného pro zájemce o současné divadlo a tanec z nezávislých českých a slovenských produkcí, jejíž motto je Nebojíme se experimentu. Zní to jako abonentka na experiment! Co si od toho slibujete?

Je to fajnový nápad, který jsme si půjčili od jihlavských přátel z Diodu. Umožňuje udělat veselou kampaň. Budovat si stabilní okruh zájemců i cílenou komunikaci s nimi. Zatím to je pro nás hodně čerstvé, ale už teď se o naše abonenty staráme s něhou a láskou.

Co vás v poslední době v kultuře potěšilo?

Hodně mne bavily aktuální práce choreografek Jany Bitterové (Opravdoví) a Soni Ferienčíkové(Everywhen). Obecně mne baví hledání, experimentování.

Co vás naopak zklamalo?

Asi nejvíc ten divný, nepromyšlený a v konečném důsledku myslím devastující krok ministra kultury se změnou uzávěrky již uzavřeného sběru grantových žádostí. To mne opravdu zaskočilo. Nerozumím tomu a vyvolává to ve mně hodně divných otázek.

Co byste si přál?

No minimálně jedno procento na kulturu, respekt a podporu živému a aktuálnímu umění, a to i v regionech. Třeba tím, že bude umění významnou součástí základního školského kurikula a bude každému bez rozdílu umožněno poznávat svět umění, a současného obzvlášť, bude všem dětem a mladým lidem ve školách kvalitně umožněno rozvíjet dovednost umění vnímat, ba dokonce potřebovat je ke svému životu.

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR