NOVÁ SÍŤ INFORMUJE - SPECIÁL

Felix Koch a Nathalie Frank: Můžeme motivovat lidi, aby přemýšleli a pracovali na změně

Festival Malá inventura uspořádá 23. února ve Studiu Alta historicky první setkání se zástupci berlínského sdružení umělců v oblasti performing arts LAFT Berlin. S Felixem Kochem, Nathalií Frank a také Petrem Dlouhým budeme hledat možnosti spolupráce pražské a berlínské umělecké scény.

Můžete krátce popsat strukturu LAFT Berlin? Jaký byl iniciační moment založení organizace?
Felix Koch: LAFT Berlin je neziskový spolek spravující několik projektů a pracovních skupin. Je otevřený každému, kdo je ochoten dobrovolně poskytnout svůj čas. Vedle činnosti na bázi dobrovolnictví existují tři různé projekty financované Evropskou unií nebo spolkovou zemí Berlín: Performing Arts Program, Performing Arts Festival a berlínská městská síť LAFT Berlín. Tyto tři projekty jsou zajišťovány převážně zaměstnanci na částečný úvazek, protože řada z nich pracuje i mimo LAFT jako profesionálové v nezávislé performing arts komunitě.
Nathalie Frank: LAFT Berlín byl založen v roce 2007 malou skupinou nadšených profesionálů – performery, režiséry a producenty, kteří Berlín vnímali jako město se silnou a tvůrčí uměleckou rozmanitostí, avšak postrádali náležité komunikační a finanční prostředky. Začali usilovat o posílení solidarity mezi nezávislými umělci a zlepšení pracovních podmínek. Vznikla tak komunita, která je schopna své požadavky a finanční nároky jednotně vyjádřit při jednání s politiky a institucemi.

Měli jste nějakou inspiraci či vzor?
FK: Znali jsme se s kolegy z jiných regionů a měst, kteří již dříve založili takovéto neziskové členské spolky. Právě jejich zkušenosti a podpora nám dodaly odvahu. Ale samozřejmě už v minulosti existovaly pokusy spojit síly. Dobrým příkladem je komunita kolem současného tance. Ta funguje již několik let a jejich organizační struktura a zkušenosti nás také inspirovaly.

Jaká jsou největší úskalí?
FK: Během deseti let se LAFT Berlín značně rozrostl. To, co začalo v roce 2007 se skupinou dvaceti až třiceti lidí, je dnes organizací s více než tři sta padesáti členy. To, co začalo se skupinou dobrovolníků, kteří vedle své vlastní umělecké tvorby vynaložili spoustu úsilí v politické oblasti, se stalo rozsáhlou strukturou se službami založenými na dobrovolnictví i placenou prací na financovaných projektech. Naším trvalým úkolem je udržovat tuto rovnováhu. Obezřetně dbáme na to, abychom se stále drželi základních myšlenek, jako je solidarita, princip demokracie a vůle posílit struktury celé městské scény. Stále udržujeme dynamiku našeho komunitního uspořádání, zavedli jsme různé způsoby přímé komunikace a rozhodování založené na participaci.

Kdo se může stát členem?
NF: Členem LAFT Berlin se může stát každý profesionál v oblasti performing arts, který je zároveň občanem Berlína.

Spolupracujete s nějakými organizacemi?
FK: Rozvíjíme rozmanité způsoby spolupráce. Jako příklad mohu uvést spolupráci mezi performing arts festivalem v Berlíně (PAF), který se bude konat ve dnech 5. až 10. června, a festivaly nezávislých umělců v jiných městech. Dalším příkladem může být spolupráce s festivalem nezávislého divadla ACT v Sofii.
NF: A samozřejmě udržujeme také vazby na další sítě uměleckých scén v Berlíně. Vzájemně se podporujeme, abychom zvýšili povědomí o kultuře ve městě, spojujeme síly při konání sympozií a jiných událostí nebo spolupracujeme při hledání vhodných prostor pro zkoušení a umělecké akce, což je z důvodu pokračující gentrifikace jeden z největších problémů současného Berlína.

Co očekáváte od setkání v Praze?
NF: Ze zájmu o berlínskou nezávislou scénu máme radost a těšíme se na tu pražskou. Doufáme, že se dozvíme více o komunitě v Praze, nalezneme společné zájmy a učiníme první kroky ke spolupráci.

Co vás v poslední době potěšilo, nebo naopak zklamalo v kultuře?
FK: Potěšilo mě opravdu mnoho událostí a činů! Zmíním pouze jeden příklad za všechny: v poslední době mě nejvíce potěšily nejrůznější umělecké pokusy čelit extremistickému směřování v politice, které pozorujeme téměř v celosvětovém měřítku. A také že v rámci nezávislé performing arts komunity můžeme vyprávět příběhy a prezentovat myšlenky, které pomáhají představovat si svobodnější a solidárnější svět a konečně motivovat lidi, aby přemýšleli a pracovali na změně.

Více informací: www.malainventura.cz

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/
OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR