MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Na konci listopadu 2019 proběhl na Zámku Žďár nad Sázavou společný meeting Českého kulturního networku, kterého se poprvé zúčastnilo přes 30 jednotlivců jak z Partnerů networku, tak skupiny Začínáme spolupráci. Tři plné dny sdílení, společné práce a plánování aktivit pro nadcházející rok 2020.

Úvodem setkání tým Nové sítě rekapituloval projekty, které byly realizovány v průběhu roku 2018, seznámil network s novými členy týmu Nové sítě a přiblížil plánované projekty pro rok 2020, do kterých je zapojení networku velmi vítáno. Součástí rekapitulace bylo i pozvání na předávání cen Česká divadelní DNA a 18. ročník festivalu Malá inventura v Praze, který proběhne poslední týden v únoru 2020.
Důležitou součástí setkání bylo vzájemné představení se všech zúčastněných navzájem, jelikož během posledního roku do skupiny Začínáme spolupráci přibyly nové organizace a mezi Partnery byly v roce 2019 přijaty organizace SE.S.TA a Vzbuďme Vary. Na základě potřeby důkladnějšího seznámení se celého networku vznikl také nápad společného touringu po regionech během příštího roku.
Práce ve skupinách přinesla náplň pro rok 2020 v podobě nejpalčivějších témat, kterými by se chtěl network věnovat. Jsou jimi - Práce a komunikace v týmu, ale i navenek; Práce s publikem a Poslání organizace. Práce s těmito tématy bude zahrnuta jak do jednotlivých seminářů během roku, tak do celoročních akcí Nové sítě (např. debat v rámci festivalu Malá inventura v Praze a regionech, apod.)
Ze vzájemného sdílení vyplynulo, že Český kulturní network je pro organizace stále velmi důležitou platformou, jak v oblasti vzájemné inspirace, sdílení a společných projektů, tak v možnostech profesního rozvoje, a podpory a advokacie ze strany Nové sítě.
Součástí setkání byla také prohlídka Zámku Žďár nad Sázavou, který mj. disponuje vnitřními i venkovními prostory vhodnými pro přípravu a zkoušení uměleckých projektů, i jejich prezentaci.

Setkání se zúčastnili:
Martin Musílek (S Radostí), Andrea Moličová (kontrapunkt), Eva Kraftová a Roman Černík (JOHAN), Libor Kasík (UFFO), Jana Ryšlavá a Terezie Petříčková (COOLTOUR), Zdeněk Závodný (D29), Adam Hruška (DIOD), Markéta Málková a Aleš Hrdlička (Rezi.Dance), Jiří Vydra a Lucie Hronová (Valdštejnské Imaginárium), Jan Kunze (OKO), Marie Kinsky (SE.S.TA), Anička Strnadová (ArtproProstor), Jitka Jakubičková (Zauhlovačka), Honza Petružela (Fujaré), Pavel Matela (Farmstudio), Juraj Augustýn a Alexandra Bolfová (BuranTeatr), Kateřina Bohadlová (Theatrum KUKS), Kateřina Špičková (Jelení skok), Karolína Plachá a Luboš Fendrych (Naplaveno), Zdenka Morávková (Tančírna v Račím údolí), Michaela Sikorová (CKVB), Adris Světlíková, Petr Pola, Magdalena Špačková, Tereza Rybová, Aneta Hladovcová, Simona Rybová, Tereza Lacmanová (Nová síť)