LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY A VĚNOVAL SE PRÁCI S PUBLIKEM

Celoregionální meeting Českého kulturního networku Nová síť, který sdružuje více než 30 organizací napříč republikou, proběhl tentokrát v klášteře Broumov 15.-18. 11. 2021. Čtyřdenní setkání všech partnerů bylo vyvrcholením celoročního snažení o kulturní vyžití v regionech. Genius loci barokní památky, ve které se centrum pro vzdělávání a kulturu nachází, zpestřil jinak hlavně pracovní program, který si Nová síť na letošní setkání připravila.

Představení nováčků a prezentace zájemců o spolupráci

První den dala Nová síť prostor novým partnerům networku, kterými jsou rožnovské Fujaré a festival Theatrum Kuks. Novým členem kategorie Začínáme spolupráci se stala Městská kulturní zařízení Jeseník. Všichni účastníci se seznámili se stávajícím fungováním i plány do budoucna nových členů.

Příležitost k prezentaci dostali i aktuální zájemci o vstup do networku – Městské kulturní středisko Vodňany a Kulturní služby města Moravská Třebová. Nová síť se pravděpodobně brzy stane jejich partnerem a průvodcem po světě tuzemské kultury. Spolupráci započala organizace i s Divadelním Festivalem Kutná Hora.

Co nového v regionech

Plzeňské Moving Station se těší z úspěšného fungování jejich dramacentra a po zimě se více zaměří na program ve veřejném prostoru, který se osvědčil. Jihlavský DIOD vyhlásil první opencall k rezidenčnímu programu, přihlásilo se osm skvělých souborů.

Nový taneční projekt The Urge vzniká pod záštitou MOVE Ostrava, ojedinělé pohybové představení bude probíhat nejen ve veřejném prostoru u nás, ale také za hranicemi. Festival Zažít město jinak proběhl v letošním létě poprvé a s úspěchem také v budějovickém Výměníku1. Tamní vedení do budoucna zvažuje realizaci komunitní zahrady.

Bývalý Buranteatr učinil rebranding organizace a do nové sezóny vstoupil jako CO.LABS – zóna nezávislého umění. Festivalu Luhovaný Vincent prospěla roční pauza a letošní ročník se mimořádně vydařil. Velkému ohlasu se těšily také festivaly Theatrum Kuks a REGIONY – mezinárodní divadelní festival Hradec Králové. Oblíbení poskytovatelé rezidencí REZI.DANCE, SE.S.TA – Centrum choreografického rozvoje, Farmstudio a další se, i přes náročné období zapříčiněné pandemií, intenzivně věnují podpoře umělců a umělkyň.

Esencí každého meetingu je potřebné sdílení, podpora a motivace. V Broumově tomu několik dnů nebylo jinak. Možnost věnovat se aktuálním výzvám, se kterými se partneři networku potýkají, vnímá Nová síť jako stěžejní. O to více nyní, v časech koronavirové krize, která je zejména pro kulturu a divadlo i krizí diváckou.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je momentálně v řešení na Ministerstvu kultury ČR a pro partnery networku představuje mnohé výzvy a očekávání. Z toho důvodu Nová síť představila konkrétní výzvy, které jsou pro účastníky meetingu relevantní. Patří mezi ně Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center nebo Zlepšování podmínek pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky. Během meetingu jsme se dopodrobna zabývali jednotlivostmi těchto výzev a jejich ukotvením v praxi.

Příklady práce s publikem

Jak udržet stávající diváky a oslovit nové? Divácky specifický program v regionech vyžaduje kontinuální nasazení a stále nové inovativní nápady. Bez času na obsáhlou evaluaci dosavadního know-how a bez brainstormingu, který generuje nové nápady, by se žádný celoregionální meeting neobešel. V rámci tématu práce s divákem během aktuální divácké krize jsme se propojili s Terezou Strmiskovou, která představila networku Asociaci divadelních lektorů a sdílela příklady dobré praxe z regionálních divadel, mezi které patří například komorní produkce do 60 diváků, tematické přednášky, workshopy a kurzy pro seniory a děti. Členům networku se osvědčil také site-specific program v přírodě, participativní projekty s diváky, program ve veřejném prostoru, divadelní výjezdy či větší personalizace dramaturgie.

O rezidenčních pobytech ART-IN-RES

Nová síť představila také novinky programu ART-IN-RES, který je portálem do světa uměleckých rezidencí v České republice i zahraničí. Protože někteří partneři networku již možnost rezidence využili a odjeli se věnovat soustředěné tvůrčí práci například do spřátelené rezidence v Norsku, dostali i oni prostor pro prezentaci svých zážitků a vjemů.

Nevídaný ohlas si mezi účastníky meetingu získal Jan Školník, který je výraznou osobností Broumovska. Provozování kulturních subjektů je bez výjimky o dlouhodobé práci s finančními zdroji, proto se Nová síť rozhodla do programu přidat právě prezentaci pana Školníka, který má s oblastí financí a obchodu bohaté zkušenosti. Český podnikatel a filantrop představil svoji cestu k spoluzaložení neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska a další aktivity, které s oblastí kultury či rozvojem občanské společnosti souvisí.

Český kulturní network Nová síť je v úzkém kontaktu díky podpoře ze strany Fondů EHP, děkujeme!

Meetingu se zúčastnili

Jan Kunze – Centrum současného umění EPO1 / Štěpánka Ištvánková, Magdaléna Petráková – Luhovaný Vincent / Markéta Málková, Aleš Hrdlička – REZI.DANCE / Petra Fusová, Lucie Štůlová Vobořilová – Městská kulturní zařízení Jeseník / Juraj Augustín – CO.LABS / Barbora Chmelová, Pavel Matela – Bohemia Farmstudio / Hedvika Drenčeni, Martin Pavlík - Kredance / Veronika Kyrianová, Richard Němec – GOGLMOGL produktion / Kateřina Špičková – Produkční skupina Jelení SKOK / Zdeňka Morávková – Tančírna v Račím údolí / Martina Erbsová – Centrum uměleckých aktivit / Kateřina Bohadlová, Ondřej Roubínek – Theatrum Kuks / Jiří Vydra – Valdštejnské imaginárium / Michala Piskačová, Jana Šídlová – Městské kulturní středisko Vodňany / Adam Hruška – DIOD / Marie Kinsky – SE.S.TA / Eva Kraftová – Johan: Moving Station / Marie Blažková – Kulturní služby města Moravská Třebová / Honza Petružela, Pavel Trčka – Fujaré / Martin Musílek – Městské divadlo Varnsdorf, S radostí / Ewa Zembok – Divadelní festival Kutná Hora / Barbora Hodonická, Andrea Moličová – Kontrapunkt / Šárka Zahálková – GAMPA, Offcity / Jana Ryšlavá – MOVE Ostrava /OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR