DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INVENTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Malá inventura se uskuteční od 18. do 26. 2. 2022 v Praze. Těšit se můžete na SHOWCASE 33 divadelních událostí na 17 festivalových scénách!

Festival uvede novou programovou sekci ZMĚNA PRAXE, která reflektuje perspektivy změny v rozmanitých oblastech divadelní praxe. V rámci programové sekce ARTS SERVICE & NETWORKING proběhnou osvědčené i inovované formáty, které podporují setkávání a přináší sdílení nápadů a ověřování idejí, nové spolupráce i hostování umělců na dalších festivalech v ČR i zahraničí. Tímto ročníkem chtějí organizátoři více než kdy dříve utvářet vhodné podmínky pro změnu divadelní praxe v České republice. Festival se tak doufejme přiblíží k malé inventuře nejen výsledků, ale i jednotlivých praxí a přenese pozornost na některé obtížněji viditelné problémy.

DOMOVSKÉ SCÉNY FESTIVALU: Alfred ve dvoře / Motus, Divadlo Archa, Cross Attic, Divadlo NoD, Divadlo X10, MeetFactory, Palác Akropolis, PONEC - divadlo pro tanec, Studio ALTA, Studio Hrdinů, Venuše ve Švehlovce a KD Mlejn.

TÝM & KONTAKTY

Ředitelka festivalu: Adriana Světlíková
Umělecký ředitel: Petr Pola
Konzultantky a spolukurátorky programu: Petra Tejnorová a Karolína Plicková
Produkční hlavního programu: Markéta Jiroušková, marketajirouskova@novasit.cz, 776 096 825
Asistentka produkce a dalšího Industry programu: Nela Hettenbergerová, nelahettenbergerova@novasit.cz, 724 991 449
Technická produkce online programu: Petr Kiška, petrkiska@novasit.cz, 605 244 903
Supervize produkce: Aneta Hladovcová, anetahladovcova@novasit.cz, 724 900 718
PR a marketing: Kateřina Pekárková, katerinapekarkova@novasit, 722 657 635
Mediální vztahy: Johana Mravcová, johanamravcova@novasit.cz, 605 751 290
Brand a grafický design: David Kakalík
Koordinátorka zahraničních hostů: Tereza Rybová, terezarybova@novasit.cz, 604 788 881
Koordinátorka českých hostů: Tereza Lacmanová, terezalacmanova@novasit.cz, 773 153 741
Networking rezidenčního programu ART-IN-RES: Tereza Lacmanová, terezalacmanova@novasit.cz, 773 153 741
Networking Connecting V4: Petr Kiška


Všechny informace najdete na www.malainventura.cz

Festival Malá inventura pořádá NOVÁ SÍŤ ve spolupráci s festivalovými scénami, partnery v regionech ČR i jednotlivými projekty.