OTEVŘENÁ VÝZVA - FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2018 - TAŽNÍ PTÁCI

Festival nového divadla Malá inventura vypisuje otevřenou výzvu pro projekty do programové sekce Tažní ptáci – projekty bez trvalého institucionálního zázemí (nejsou rezidenty domovské scény, nejsou zastupovány produkčním domem).

Do Tažných ptáků se může hlásit projekt, který
• vznikl (vznikne) v období 1. listopadu 2016 - 30. listopadu 2017
• je technicky nenáročný, popř. jej lze uvádět v technicky nenáročné verzi
• je malého až středního charakteru (obsazení, technické požadavky)

Nová síť vybraným projektům nabízí:
• prezentaci na festivalu Malá inventura Praha a možnost další prezentace v rámci regionální části festivalu (Jičín, Jihlava, České Budějovice, Jihlava, Opava)
• možnost prezentace v rámci sítě regionálních center kulturního networku Nová síť a další možná spolupráce na výjezdech v rámci ČR i zahraničí
• prezentaci v PR materiálech festivalu Malá inventura

Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2017
(Projekty s premiérou od 1. do 30. 11. 2017 zašlou pouze přihlášku s popisem projektu, termínem a místem premiéry. Doplňující materiály – foto, záznam – dodají po premiéře, nejpozději do 1. 12. 2017.)

Formulář přihlášky: http://novasit.cz./download/vyzvy.html
Dotazy na e-mail lucieseflova@novasit.cz