2022

O PROGRAMU NOVÁ KREV NA SCÉNĚ

Nová krev na scéně je program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň, nových uměleckých skupin a absolventů uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla. Program je vhodný zejména pro ty umělce a umělecké skupiny, kteří se své autroské tvorbě chtějí intenzivně věnovat i do budoucna. Open call vyhlašuje Nová síť každý rok na začátku podzimu.

Nová síť v roce 2023 podpoří 3-4 vybrané umělce a umělkyně/umělecké skupiny v oblasti nového divadla. Žadatel v přihlášce uvádí informace o projektu, ať už hotovém nebo v procesu tvorby, který chce v rámci programu rozvíjet či na něm pracovat. Aktuální výzva je ZDE

Nová síť vybraným umělcům v roce 2023 nabídne dle aktuálních možností organizace a zájmu účastníka programu:

roční mentoring v oblasti projektového financování, produkce, propagace, brandingu, případně i dramaturgie a síťování obecně v případě již hotového projektu podpora při jeho uvádění v rámci ČR nebo zajištění tvůrčího uměleckého či manažerského pobytu, případně podpora při vzniku nového projektu
POZOR změna!
V případe zájmu o uvedení hotového projektu v rámci festivalu Malá inventura v Praze, přihlaste se skrze samostatný open call festivalu: https://bit.ly/3By586e

Uzávěrka do programu Nová krev na scéně: 3. 11. 2022.


-------------

V roce 2022 podporujeme tyto umělce/umělkyně a soubory:

FRAS (dříve Československé klacky) / Nová síť podpořila uvedení obou projektů na festivalu Malá inventura v Praze a chystá další uvádění zejména v regionech ČR. FRAS se velmi aktivně zapojují do kampaně na pomoc Ukrajinským uprchlíkům. Vytvořili verzi své inscenaci Za dveřmi v ukrajinštině a toto představení hrají zcela bez nároku na honorář. Dále FRAS získá podporu formou zajištění rezidenčního pobytu v písecké Sladovně.
Averze_ / Nová síť podpoří souboru Averze_ při vzniku nového projektu formou zajištění umělecké rezidence v divadle DIOD v Jihlavě. Soubor se momentálně snaží prorazit na slovenské divadelní scéně.
Divadlo Aldente / Nová síť souboru poskytuje celoroční koučink a konzultace, které se zaměřují na branding, mediální obraz, práci s publikem a finance. Dále Nová síť asistuje při zajištění výjezdů po regionech ČR.
Natálie Podešvová / Formou seminářů a konzultací získává Natálie průpravu do provozních a administračních otázek nutných pro její samostatné fungování jako nezávislé umělkyně na volné noze. Dále s Natálií Nová síť řeší podporu v orientaci na scéně v Praze, ale zejména v regionech ČR, asistuje jí v navázání kontaktů a nových spoluprací a podporuje Natálii při vzniku nového projektu.

Program realizuje Nová síť z.s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.

Koordinátorka programu: Tereza Rybová / terezarybova@novasit.cz
nk_2021