2024

O PROGRAMU NOVÁ KREV NA SCÉNĚ

Nová krev na scéně je program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň, nových uměleckých skupin a absolventů uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla. Program je vhodný zejména pro ty umělce a umělecké skupiny, kteří se své autroské tvorbě chtějí intenzivně věnovat i do budoucna. Nová síť v roce 2024 podporuje 4 vybrané umělce a umělkyně/umělecké skupiny v oblasti nového divadla.

Nová síť vybraným umělcům v roce 2024 nabízí dle aktuálních možností organizace a zájmu účastníka programu:

roční mentoring v oblasti projektového financování, produkce, propagace, brandingu, případně i dramaturgie a síťování obecně
v případě již hotového projektu podpora při jeho uvádění v rámci ČR nebo zajištění tvůrčího uměleckého či manažerského pobytu, případně podpora při vzniku nového projektu

Open call vyhlašuje Nová síť každý rok na začátku podzimu. Žadatel v přihlášce uvádí informace o projektu, ať už hotovém nebo v procesu tvorby, který chce v rámci programu rozvíjet či na něm pracovat.
Program realizuje Nová síť z.s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Art District Praha 7.

Koordinátorka programu: Barbora Kunstovná / barborakunstovna@novasit.cz
Nová krev na scéně 2023