2023

DOMEN ŠUMAN A KOLEKTIV

Mladí začínající umělci, jejichž studium na DAMU se blíží ke konci a rádi by projektem “Až umřu, pusťte mi…” prezentovali jejich tvorbu.

Inscenace Až umřu, pusťte mi... byla poprvé uvedená v rámci letního klauzurního festivalu Proces22. Vznikala pod záštitou KALD DAMU se supervizí vedoucích pedagogů našeho ročníku: Petra Tejnorová, Jiří Adámek, Kristýna Täubelová, Veronika Svobodová. Jedná se o autorskou, kolektivní práci. Zpočátku se autoři obrátili k látce, kterou si pod pojmem kabaret můžeme tradičně představit a vycházeli z notoricky známých i méně povědomých zdrojů, od Cabaretu Freda Ebba a Johna Kendera přes francouzský Kabaret Voltaire až po A. Jodorowského. Později však cítili nutnost hledat svůj vlastní styl a potřebu se vůči stereotypní představě kabaretu vymezit. Naším cílem bylo, mimo jiné, zamyslet se nad kabaretem nejen jako nad zdrojem zábavy. Velmi brzy jsme začali shromažďovat pestrý dokumentární materiál, který v inscenaci zůstal obsažen a tvoří jednu ze základních vrstev. Čerpali jsme z náhodných výpovědí a audio nahrávek našich známých, příbuzných, kolemjdoucích, spolucestujících, pedagogů, spolužáků. Ať už se jednalo o studenta FAMU, přísedícího v nočním podniku, tanečnici ve vlaku, nebo příbuzné na Slovácku. Otázka zněla jasně: Jak si představujete kabaret?

Kabaretní forma nám nabízí možnost přímé komunikace s divákem a příležitost k herecké virtuozitě. Je stále živá, lehká. Snažili jsme se na kabaret pohlédnout nejen jako na formu zábavy. Pokusili jsme se přinést alternativní pojetí tohoto žánru, nový pohled. Chtěli jsme také testovat hranici mezi tím, co je přímé vytváření reality na scéně, ve smyslu vytváření si skutečných překážek, a co je jasně vytvořenou iluzí. Takové gesto jasně testuje diváckou přítomnost.

Přihlášený projekt:

Až umřu, pusťte mi
Máte svůj playlist na pohřeb?

Až umřu, pusťte mi
...

Uvítejte hravý, alternativní kabaret.

Lidé, kteří bytostně bojují o svou existenci. Dynamický inscenační tvar přinášející téma smrti. Čtyři osoby, míjející se na scéně, setkávající se v absurdních situacích. Někdo hledá pochopení a pozornost, jiný se snaží dokončit svůj výstup, další vždy uteče ze scény, někdo se prostě jen ztratí....

A někomu zkrátka nezbývá nic jiného, než umřít.

Režie: Domen Šuman
Scénografie: Martin Tůma
Herectví: Štěpánka Todorová, Naďa Melková, David Petrželka, Richard Janča
Kostýmy: Anna Nevrlá
Produkce: Karolína Hudská

Podporovatelé: Nová síť z.s., KALD DAMU

Premiéra se uskutečnila v červnu 2022 v rámci klauzurního festivalu Proces22 na DAMU

60 min
Až umřu, pusťte mi...
Až umřu, pusťte mi...
Až umřu, pusťte mi...
Až umřu, pusťte mi...
Až umřu, pusťte mi...