NOVÁ GENERACE NETWORKU NOVÁ SÍŤ

Network Nová sít´má od června 2017 sekci pro začínající organizace a prostory. „Křest“ tzv. víceúrovňového partnerství proběhl 15. 6. 2017 v prostorách zkušebny Nové sítě v Praze v Osadní ulici.

Podnětem pro zřízení víceúrovňového partnerství byl zájem začínajících organizací a prostor o zapojení do již existující sítě. Meeting se nesl v duchu vzájemného seznamování a přátelské konverzace. Adriana Světlíková představila čtyři pilíře činnosti kulturní neziskovky Nová síť, jimiž jsou podpora umění, vzdělávání, kulturní advokacie a networking. Poté se blíže věnovala vlastní networkingové praxi, podmínkám a výhodám vzájemné spolupráce. Následovaly prezentace přítomných organizací, zhodnocení jejich aktuální situace, poukázání na aktuálně řešené problémy a jejich dlouhodobější vize.

Přistupující organizace jsou organizačně, i pokud jde o zaměření své činnosti velmi rozmanité. Zastoupena jsou soukromé osoby, zapsané spolky a příspěvková organizace. Nejčastěji jde o kulturní iniciativy, rezidenční prostory, stagiony, komunitní a kulturní a centra v netradičních prostorech. Právě tato rozmanitost výrazně umocňuje vlastní potenciál networkingu a přináší nové příležitosti všem organizacím networku Nová síť.

Nové organizace mají nyní první rok na to, aby si vyzkoušely obrysy vzájemné spolupráce a začali se seznamovat s možnostmi, které networking nabízí. Další setkání všech přistupujících členů je naplánováno na červen 2018, kde zhodnotíme dosavadní spolupráci a budeme diskutovat o možnosti přijetí nových organizací do networku Nová síť.

Těšíme se na spolupráci s ArtproProstor, Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Rezi.dance v lese, Vzbuďme Vary, Zachraňme kino Varšava, AvantgArt, BuranTeatr a Komunitním centrem Máchův mlýn.

-----
Společné setkání stávajících i přistupujících partnerů networku Nová síť se bude konat na podzim za podpory iniciativy „Zachraňme kino Varšava“ v Liberci.