2023

KHWOSHCH

Skupina KHWOSHCH vytvořila úspěšnou inscenaci Dinopera (nominace na Cenu Divadelních novin, druhé místo na festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem 2021 ad.) a projektem Těžké divadlo navazuje skupina na tuto tvorbu v podobném týmovém složení.

Daria Gosteva je autorkou inscenace Moskva - Dačnoje (Přelet nad loutkářským hnízdem 2022), Vavřinec Němec pak například inscenace Karkůlka aneb jak se do lesa, tak se z lesa těžko. Tomáš Kočí produkčně zajišťoval/zajišťuje projekty Příchozí (Vzlet 2022), Budenebude kůň, KUKOKLI ad. Frieda Gawenda je iniciátorkou hudebně divadelního projektu Hund (Gras FM v berlínské Schaubude) a Mathias Baresel vystupuje se solovým projektem Ted Brasko


Připravovaný projekt:

Těžké divadlo

Těžké divadlo pracuje s extrémně těžkými objekty, jako jsou kmeny a pařezy, kameny, kolejnice, řetězy atd. Cílem projektu je vznik inscenace (nebo přesněji performance), ale na cestě k tomuto cíli plánujeme vytvořit mezifázi - zvukově vizuální instalaci s těžkými kinetickými objekty. Projekt má zkoumat hranice loutkového, respektive objektového divadla, tedy performativního potenciálu těžkých objektů a manipulace s nimi. Používání takto těžkých objektů vytváří nové situace, ve kterých performer animuje objekt, ale naopak i objekt svou vahou animuje parformera.
Tvůrci se v rámci projektu zaměřují na nonverbální divadlo s důrazem na světlo a zvuk. Právě zvuk bude hrát ve výsledném tvaru zásadní roli, mimo jiné protože těžké objekty budou využívány i k vytváření hudby, respektive „zvukové krajiny“. Dramaturgickou inspirací jsou mytologie vícero asijských a severských zemí, ve kterých se motiv těžkých objektů (převážně kamenů, pařezů, kmenů stromů ap.) objevuje v kontextu vzniku světa, narození prvních lidí atd. Inscenační tým má navíc další specifické zkušenosti, kterými se chystá inspirovat, např. horolezectví, cirkus, tradiční Tatranské nosičství atp.

Koncept + režie: Daria Gosteva, Vavřinec Němec, Tomáš Kočí, Frieda Gawenda
Scénografie: Daria Gosteva, Vavřinec Němec
Produkce: Tomáš Kočí
Hudba: Frieda Gawenda, Mathias Baresel
Performeři: Tomáš Kočí, Vavřinec Němec, Daria Gosteva, Frieda Gawenda, Mathias Baresel
Podporovatelé: Nová síť z.s.
Těžké divadlo
Těžké divadlo
Těžké divadlo